Oferta pracy

Administrator: Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Brammer S.A. z siedzibą: ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa, jako pracodawca. W sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo kontaktować za pomocą adresu e-mail: [email protected] bądź telefonicznie 17 227 00 00. Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), która może został odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzała Państwa dane osobowa także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), która może zostać odwołana w każdym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Prosimy jednak o niezamieszczanie w CV danych o: pochodzeniu etnicznym lub rasowym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i światopoglądowych, przynależności związkowej, danych genetycznych oraz biometrycznych, zdrowiu, seksualności, orientacji seksualnej, wyrokach skazujących i naruszeniach prawa, a także powiązanych z nimi środkach bezpieczeństwa. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Brammer S.A. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Brammer S.A. przez okres najbliższych 2 lat”.) Prawa osób, których dane dotyczą: Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 4. prawo do usunięcia danych osobowych 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Brammer

Inżynier Sprzedaży

BrammerO firmie

 • Bydgoszcz

  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 11 lut 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie planów rozwoju biznesu

 • Realizacja planów sprzedażowych, postawionych KPIs

 • Nawiązywanie długofalowych kontaktów z klientami

 • Implementacja kontraktów z klientami według standardów Firmy

 • Planowanie, organizowanie i koordynacja projektów technicznych

 • Wdrażanie nowych produktów i rozwiązań

 • Dbanie o wysoką jakość wykonywanych prac, właściwą i terminową realizację zadań

 • Współpraca z dostawcami i działami Firmy

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne

 • Znajomość technik sprzedaży

 • Umiejętność prezentowania wartości Firmy i komunikowania się z osobami decyzyjnymi

 • Doświadczenie w branży technicznej i znajomość rynku

 • Zdolności organizacyjne i umiejętność planowania

 • Zdolność do podejmowania inicjatywy, aktywność

 • Gotowość do wyjazdów służbowych

 • Znajomość języka angielskiego (dodatkowy atut)

To oferujemy

 • Szkolenie i wdrożenie oraz niezbędne narzędzia do pracy

 • Stabilne warunki zatrudnienia

 • pakiet Multisport i pakiet medyczny

 • Możliwość kontaktów z różnorodną kulturą biznesową

 • Praca w przyjaznym zespole

 • Możliwość rozwoju osobistego i finansowego w renomowanej firmie międzynarodowej

 • Pracę według najlepszych standardów europejskich

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

Brammer

Brammer S.A. jest częścią grupy Rubix, europejskiego lidera zatrudniającego ponad 8 000 osób w 23 krajach Europy. Codziennie dostarczamy tysiącom naszych klientów najlepsze rozwiązania i produkty wszystkich wiodących światowych producentów z zakresu następujących grup produktowych: łożysk, mechanicznych elementów przeniesienia napędu, techniki liniowej, silników, elementów automatyki, przekładni, sprzęgieł, uszczelnień, elementów pneumatyki i hydrauliki, narzędzi oraz chemii technicznej.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje