Oferta pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mettler Toledo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 21, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych do przeprowadzenia przez Mettler-Toledo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obecnego procesu rekrutacyjnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych,
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany/-na o tym, że:
1)       Administratorem danych osobowych jest firma Mettler Toledo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 21.
2)      Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem obecnego, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych (pod warunkiem, że niniejsza zgoda obejmuje również przyszłe procesy rekrutacyjne).
3)      Podstawą prawną przetwarzania danych po dniu 25 maja 2018 roku jest art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UprzeE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4)      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do jednego roku liczonego od dnia złożenia niniejszego oświadczenia (również w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych).
5)      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji (nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji).
6)      Mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wycofania zgody w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody może nastąpić w takiej samej formie w jakiej zgoda została udzielona. Jednocześnie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 
I hereby agree to the processing, by Mettler Toledo sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at ul. Poleczki 21, of my personal data included in the job application for the purposes necessary for Mettler-Toledo sp. z o.o. with its registered office in Warsaw to carry out the current and the future recruitment processes,
 
I declare that I have been informed that:
1)      The personal data controller is Mettler Toledo Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Poleczki 21.
2)      Personal data is processed for the purposes of current and future recruitment processes (provided that future recruitment processes are also covered by this consent).
3)      After May 25, 2018, Article 6 section 1 point a) of the Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 shall be the legal basis for the data processing.
4)      Personal data will be processed for a period of up to one year from the date of submission of this statement (also in the case of granting consent to the processing of personal data in future recruitment processes).
5)      Providing data is voluntary, but necessary for the recruitment process (failure to provide data will prevent the recruitment process from taking place).
6)      I have the right to request from the controller access to personal data, their rectification, erasure or restriction of processing, the right to object to the processing, the right to transfer data, and to withdraw consent at any time, whereas the withdrawal of consent may take place in the same form as the consent was granted. At the same time, the withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
If I consider that the data processing violates the regulations on personal data protection, I have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection or another competent supervisory authority.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
Mettler-Toledo Sp. z o.o.

Inżynier Sprzedaży

Mettler-Toledo Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • łódzkie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 14 paź 2020
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

METTLER TOLEDO  jest wiodącym producentem i dostawcą wag i precyzyjnych instrumentów analitycznych oraz usług serwisowych do laboratorium i przemysłu. Oferujemy rozwiązania w zakresie ważenia, pomiarów analitycznych oraz kontroli produktów zgodnie z potrzebami biznesowymi klientów, aby pomóc im usprawnić procesy, zwiększyć wydajność, osiągnąć zgodność z normami branżowymi, a także zoptymalizować koszty.

Inżynier Sprzedaży
Miejsce pracy: Polska północna

Inżynier sprzedaży w dziale PROCESS jest odpowiedzialny za bezpośrednią sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej do zakładów przemysłowych na terenie Polski Północnej. Osoba pracująca na tym stanowisku ma wyznaczony region pracy oraz roczny budżet sprzedaży. Raportuje bezpośrednio do Szefa Działu Sprzedaży PROCESS w Polsce.

Twoja rola:

 • Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjowanie warunków transakcji zgodnie z przyjętymi standardami w firmie;
 • Bezpośrednia sprzedaż aparatury kontrolno- pomiarowej na terenie Polski północnej;
 • Realizacja indywidualnego planu sprzedaży;
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z istniejącymi klientami oraz poszukiwanie nowych możliwości sprzedaży;
 • Pozyskiwanie nowych klientów celem wzrostu sprzedaży i zwiększenia udziału w rynku;
 • Organizowanie prezentacji, pokazów demonstracyjnych bezpośrednio u klientów;
 • Organizacja seminariów, aktywny udział w konferencjach, targach i innych aktywnościach marketingowych;
 • Analizowanie rynku oraz monitorowanie działań konkurencji;
 • Raportowanie oraz planowanie aktywności handlowej w systemie CRM;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy oraz przestrzeganie przyjętych zasad i standardów.

Twój profil:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, ochrona środowiska, automatyka przemysłowa lub pokrewne;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w sprzedaży do branży przemysłowej będzie dodatkowym atutem;
 • Samodzielność, inicjatywa w działaniu, doskonała organizacja pracy oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej;
 • Dyspozycyjność związana z licznymi podróżami (3-4 dni w tygodniu);
 • Czynne prawo jazdy kat B;
 • Możliwość prowadzenia biura w domu (home-office).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników biznesowych i indywidualnych;
 • Samochód służbowy;
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (rozszerzony pakiet prywatnej opieki medycznej, grupowe ubezpieczenie);
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Profesjonalne szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Inżynier Sprzedaży
Miejsce pracy: Polska północna

Inżynier sprzedaży w dziale PROCESS jest odpowiedzialny za bezpośrednią sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej do zakładów przemysłowych na terenie Polski Północnej. Osoba pracująca na tym stanowisku ma wyznaczony region pracy oraz roczny budżet sprzedaży. Raportuje bezpośrednio do Szefa Działu Sprzedaży PROCESS w Polsce.

Twoja rola:

 • Przygotowywanie ofert handlowych oraz negocjowanie warunków transakcji zgodnie z przyjętymi standardami w firmie;
 • Bezpośrednia sprzedaż aparatury kontrolno- pomiarowej na terenie Polski północnej;
 • Realizacja indywidualnego planu sprzedaży;
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z istniejącymi klientami oraz poszukiwanie nowych możliwości sprzedaży;
 • Pozyskiwanie nowych klientów celem wzrostu sprzedaży i zwiększenia udziału w rynku;
 • Organizowanie prezentacji, pokazów demonstracyjnych bezpośrednio u klientów;
 • Organizacja seminariów, aktywny udział w konferencjach, targach i innych aktywnościach marketingowych;
 • Analizowanie rynku oraz monitorowanie działań konkurencji;
 • Raportowanie oraz planowanie aktywności handlowej w systemie CRM;
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy oraz przestrzeganie przyjętych zasad i standardów.

Twój profil:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, ochrona środowiska, automatyka przemysłowa lub pokrewne;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Doświadczenie w sprzedaży do branży przemysłowej będzie dodatkowym atutem;
 • Samodzielność, inicjatywa w działaniu, doskonała organizacja pracy oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej;
 • Dyspozycyjność związana z licznymi podróżami (3-4 dni w tygodniu);
 • Czynne prawo jazdy kat B;
 • Możliwość prowadzenia biura w domu (home-office).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników biznesowych i indywidualnych;
 • Samochód służbowy;
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (rozszerzony pakiet prywatnej opieki medycznej, grupowe ubezpieczenie);
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Profesjonalne szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne