Prosimy o dopisanie następującej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę LS EV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy LS EV Poland Sp. z o. o.”

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma LS EV Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Strefowa 7, jako pracodawca.

2. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem: LS EV Poland

Sp. z o.o., ul. Strefowa 7, Dzierżoniów, email: [email protected]

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy LS EV Poland Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020 r.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę LS EV Poland Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w firmie LS EV Poland Sp. z.o.o.

LS EV POLAND SP. Z O. O.

Inżynier Technologii Produkcji

LS EV POLAND SP. Z O. O.O firmie

LS EV POLAND SP. Z O. O.

Strefowa 7

Dzierżoniów

LS EV Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy LS Cable & System, lidera w budowie sieci energetycznych i komunikacyjnych w Korei oraz w krajach całego świata. LS EV produkuje podzespoły do baterii dla samochodów elektrycznych największych europejskich producentów samochodów, między innymi: BMW, Grupa VW, Volvo, Grupa FCA, FORD.

Do naszego nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie WSSE - Podstrefa Dzierżoniów poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku:

Inżynier Technologii Produkcji

Rodzaj pracy: stała

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy: Dzierżoniów

Opis zadań:

 • udział w uruchamianiu nowych linii produkcyjnych
 • optymalizacja procesów montażu oraz lutowania
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją procesową oraz techniczną (karty technologiczne)
 • przygotowanie oraz aktualizacja FMEA, CP, Flow Chart
 • udział we wdrażaniu zmian, nadzór nad zmianami od strony technologicznej
 • nadzór nad częściami zamiennymi oraz przeglądami maszyn
 • odpowiedzialność za proces technologiczny na linii produkcyjnej

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego minimum średnie mile widziane wyższe
 • doświadczenia w firmie produkcyjnej
 • znajomości podstaw procesów montażu oraz lutowania
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole i utrzymywania relacji na różnych poziomach struktury organizacyjnej

Mile widziane:

 • znajomość AutoCad lub NX CAD
 • znajomość narzędzi Lean Manufacturing
 • znajomość zagadnień związanych z branżą automotive będzie dodatkowym atutem
 • znajomość metod rozwiązywania problemów (5Why, Problem Solving)

Oferujemy:

 • możliwość pracy w bardzo interesującym środowisku – projekt typu „greenfield
 • stabilne zatrudnienie
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej
 • możliwość rozwoju

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim za pomocą przycisku: 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje wysłane jedynie w języku polskim nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.
LS EV Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy LS Cable & System, lidera w budowie sieci energetycznych i komunikacyjnych w Korei oraz w krajach całego świata. LS EV produkuje podzespoły do baterii dla samochodów elektrycznych największych europejskich producentów samochodów, między innymi: BMW, Grupa VW, Volvo, Grupa FCA, FORD.

Do naszego nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie WSSE - Podstrefa Dzierżoniów poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku:

Inżynier Technologii Produkcji

Rodzaj pracy: stała

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy: Dzierżoniów

Opis zadań:

 • udział w uruchamianiu nowych linii produkcyjnych
 • optymalizacja procesów montażu oraz lutowania
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją procesową oraz techniczną (karty technologiczne)
 • przygotowanie oraz aktualizacja FMEA, CP, Flow Chart
 • udział we wdrażaniu zmian, nadzór nad zmianami od strony technologicznej
 • nadzór nad częściami zamiennymi oraz przeglądami maszyn
 • odpowiedzialność za proces technologiczny na linii produkcyjnej

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego minimum średnie mile widziane wyższe
 • doświadczenia w firmie produkcyjnej
 • znajomości podstaw procesów montażu oraz lutowania
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole i utrzymywania relacji na różnych poziomach struktury organizacyjnej

Mile widziane:

 • znajomość AutoCad lub NX CAD
 • znajomość narzędzi Lean Manufacturing
 • znajomość zagadnień związanych z branżą automotive będzie dodatkowym atutem
 • znajomość metod rozwiązywania problemów (5Why, Problem Solving)

Oferujemy:

 • możliwość pracy w bardzo interesującym środowisku – projekt typu „greenfield
 • stabilne zatrudnienie
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej
 • możliwość rozwoju

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim za pomocą przycisku: 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje wysłane jedynie w języku polskim nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne