Oferta pracy

Inzynier Utrzymania Ruchu

Sealed Air Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Ożarów Mazowiecki, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Sealed Air prowadzi działalność w celu ochrony, rozwiązywania krytycznych problemów związanych z opakowaniami i pozostawienia naszego świata lepszym, niż go znaleźliśmy. Nasze portfolio wiodących rozwiązań opakowaniowych obejmuje opakowania spożywcze marki CRYOVAC®, opakowania ochronne marki SEALED AIR® oraz opakowania marki BUBBLE WRAP®, które łącznie umożliwiają bezpieczniejszy, bardziej wydajny łańcuch dostaw żywności i chronią wartościowe towary wysyłane na całym świecie. Sealed Air wygenerował 4,8 biliona dolarów sprzedaży w 2019 roku i zatrudnia około 16 500 pracowników, którzy obsługują klientów w 124 krajach. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.sealedair.com.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osób na stanowisko:

Inżynier Utrzymania Ruchu

LOKALIZACJA:  Ożarów Mazowiecki

Zadania:

 • Utrzymanie ciągłości produkcyjnej i usuwanie skutków awarii
 • Rozpoznawanie przyczyn awarii i niesprawności w działaniu urządzeń oraz maszyn występujących na liniach produkcyjnych
 • Opracowywanie harmonogramu okresowych przeglądów technicznych
 • Modernizacja urządzeń i wdrażanie nowych projektów
 • Montaż i uruchamianie nowych linii produkcyjnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu kierunkowym (preferowane: automatyka, elektronika, elektrotechnika, robotyka)
 • Min 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie produkcyjnej,
  w tym w samodzielnym prowadzeniu projektów
 • Praktyczna znajomości zagadnień z dziedziny mechaniki i elektrotechniki
 • Bardzo dobra znajomość programów SolidWorks lub AutoCAD
 • Umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację pisemną i ustną (czytanie dokumentacji technicznej, kontakty mailowe i bezpośrednie z zagranicznymi producentami maszyn)
 • Uprawnienia SEP
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, sumienność
 • Zdolności organizacyjne

 

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Zapewniamy dyskrecję. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie klauzuli do CV wraz z podpisem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekraczających zakres danych wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów (wskazanych w naszej reklamie pracy) przez Sealed Air Polska Sp. rekrutacja na stanowisko wskazane w ogłoszeniu Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, niezależnie od legalności przetwarzania przed jej wycofaniem Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez uprzedniej zgody Sealed Air Polska Sp. w stanie przetworzyć życiorys, w którym jest więcej informacji niż podano w ogłoszeniu. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do moich danych, ich modyfikacji, przesyłania i usuwania.
***
Klauzula informacyjna:
Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyrażona została poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Sealed Air Polska sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody) do innego administratora danych. Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
Ma Pan/Pani prawo:
1)     żądać od Sealed Air Polska sp. z o.o. informacji o przetwarzaniu danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe.
2)     do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
3)     sprostować swoje dane osobowe. Jeżeli Pan/Pani uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Sealed Air Polska sp. z o.o. są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
4)     żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Sealed Air Polska sp. z o.o. nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
5)     żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym Sealed Air Polska sp. z o.o. będzie weryfikowała ich prawidłowość;
 2. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Sealed Air Polska sp. z o.o.;
 3. Sealed Air Polska sp. z o.o. nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 4. wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Sealed Air Polska sp. z o.o. co do zasadności sprzeciwu;
6)     wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Sealed Air Polska sp. z o.o.;
7)     przenieść Pana/Pani dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Pan/Pani do Sealed Air Polska sp. z o.o., jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądał Pan/Pani przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Pana/Panią administratorowi (art. 20 RODO).
Aby skorzystać z ww. praw może Pan/Pani wysłać pismo lub e-mail: [email protected] lub na wymieniony wyżej adres korespondencyjny i wskazać nam, z którego prawa chce Pan/Pani skorzystać.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do PUODO na Sealed Air Polska sp. z o.o. w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa Pan/Pani, że Sealed Air Polska sp. z o.o. przetwarza przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Pana/Pani praw.

Sealed Air Polska Sp. z o.o.
Ul. Ożarowska 28A
Duchnice, 05-850 Ożarów Maz.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy