Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Inżynier w Pracowni Odzieży Ochronnej Zakładu Ochron Osobistych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • udział w pracach badawczych i rozwojowych oraz prowadzenie badań laboratoryjnych w obszarze odzieży ochronnej, w tym w szczególności z zakresu wykonywania:

 • pomiarów parametrów cieplnych (np. odporności na przenikanie promieniowania cieplnego, odporności na ciepło konwekcyjne),

 • pomiarów parametrów elektrycznych (np. rezystancja skrośna, rezystancja powierzchniowa, czas półzaniku),

 • pomiarów parametrów mechanicznych (np. odporność na zginanie, odporność na ścieranie),

 • obliczeń z wykorzystaniem metod statystycznych,

 • prac inżynieryjno-technicznych na potrzebę bieżących działań realizowanych w Pracowni dotyczących nowych konstrukcji odzieży ochronnej, materiałów, systemów elektronicznych, stanowisk badań.

Nasze wymagania

 • wyższe wykształcenie techniczne (co najmniej stopień inżyniera),

 • znajomość metod statystycznych stosowanych w analizie wyników pomiarów

 • umiejętność obsługi oprogramowania pakietu MS Office (w szczególności: Word, Excel, PowerPoint)

 • doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych

 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • ukończone studia II stopnia na uczelni technicznej

 • podstawowa wiedza z zakresu materiałów włókienniczych i metod ich badań

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

 • doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium badawczym lub znajomość wymagań normy

 • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • dofinansowanie kosztów wypoczynku

 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport

 • parking dla pracowników

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

Wymagane dokumenty

Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,

dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną

na adres: [email protected] lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

inżyniera w Pracowni Odzieży Ochronnej Zakładu Ochron Osobistych

Przewiń do profilu firmy