ANWIL S.A.

Inżynier wsparcia produkcji w Dziale Maszyn Krytycznych

ANWIL S.A.O firmie

ANWIL S.A.

Toruńska 222

Włocławek

top

ANWIL to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN należąca do grona największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 1966 roku - jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkując suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich producentów PCW i nawozów mineralnych eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na świecie.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Inżynier wsparcia produkcji w Dziale Maszyn Krytycznych
Numer ref.: R/03/2020
Miejsce pracy: Włocławek
Ważne do: 8.02.2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę, będąc odpowiedzialnym za:

 • nadzór i koordynację działań w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym,  maszyn krytycznych (pompy, kompresory, turbiny, wentylatory, dmuchawy) dla instalacji produkcyjnych i pomocniczych
 • planowanie remontów i napraw oraz opracowywania planów modernizacji i rozwoju
 • przygotowywanie budżetu remontowego dla urządzeń krytycznych z uwzględnieniem działań optymalizujących
 • koordynację działań w zakresie  aktualizacji wymagań technicznych, standardów wykonania i odbiorów dla realizowanych zadań remontowych czy inwestycyjnych
 • prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej maszyn krytycznych
 • uczestniczenie w planowaniu prac remontowych poprzez bilansowanie bieżących i długoterminowych potrzeb, opracowywanie wytycznych do harmonogramów i zakresów rzeczowo - finansowych dla zadań remontowych w skali rocznej i programu wieloletniego
 • kontrolę realizacji prac remontowych pod względem jakości i terminowości
 • wykonywanie prac związanych z rozruchem mechanicznym i technologicznym instalacji produkcyjnych
 • udział w odbiorach technicznych, nadzór nad montażem i rozruchem maszyn
 • planowanie, przygotowywanie zapotrzebowań, udział w postępowaniach zakupowych i odbiorach części zamiennych do maszyn krytycznych
 • opracowywanie, aktualizację i administrację dokumentacji technicznych oraz instrukcji/procedur stosownych dla działu, w szczególności Instrukcji Obsługi i Konserwacji dla maszyn krytycznych
 • prowadzenie dokumentacji remontowej
 • rozwiązywanie problemów technicznych powstających w trakcie eksploatacji nadzorowanych urządzeń
 • udział w zespołach technicznych w celu wyjaśniania i rozwiązywania występujących problemów eksploatacyjnych
 • opracowywanie i realizację planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawę energochłonności i wykorzystania zasobów
 • śledzenie trendów rynkowych i rozwoju techniki w branży

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechanika, mechanika i budowa maszyn
 • mile widziane roczne doświadczenie związane z remontami lub eksploatacją maszyn wirowych
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych
 • umiejętność planowania i oceny podejmowanych działań
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków
 • samodzielność w działaniu
 • profesjonalizm i współpraca w realizacji zadań
 • innowacyjność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie wiedzy technicznej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane posiadanie uprawnień energetycznych G1 (E), G2(E)
bottom

ANWIL to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN należąca do grona największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 1966 roku - jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkując suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich producentów PCW i nawozów mineralnych eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na świecie.

Inżynier wsparcia produkcji w Dziale Maszyn KrytycznychNumer ref.: R/03/2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę, będąc odpowiedzialnym za:

 • nadzór i koordynację działań w zakresie utrzymania w pełnej sprawności technicznej, gotowości ruchowej i bezpieczeństwie technicznym,  maszyn krytycznych (pompy, kompresory, turbiny, wentylatory, dmuchawy) dla instalacji produkcyjnych i pomocniczych
 • planowanie remontów i napraw oraz opracowywania planów modernizacji i rozwoju
 • przygotowywanie budżetu remontowego dla urządzeń krytycznych z uwzględnieniem działań optymalizujących
 • koordynację działań w zakresie  aktualizacji wymagań technicznych, standardów wykonania i odbiorów dla realizowanych zadań remontowych czy inwestycyjnych
 • prowadzenie gospodarki konserwacyjno - remontowej maszyn krytycznych
 • uczestniczenie w planowaniu prac remontowych poprzez bilansowanie bieżących i długoterminowych potrzeb, opracowywanie wytycznych do harmonogramów i zakresów rzeczowo - finansowych dla zadań remontowych w skali rocznej i programu wieloletniego
 • kontrolę realizacji prac remontowych pod względem jakości i terminowości
 • wykonywanie prac związanych z rozruchem mechanicznym i technologicznym instalacji produkcyjnych
 • udział w odbiorach technicznych, nadzór nad montażem i rozruchem maszyn
 • planowanie, przygotowywanie zapotrzebowań, udział w postępowaniach zakupowych i odbiorach części zamiennych do maszyn krytycznych
 • opracowywanie, aktualizację i administrację dokumentacji technicznych oraz instrukcji/procedur stosownych dla działu, w szczególności Instrukcji Obsługi i Konserwacji dla maszyn krytycznych
 • prowadzenie dokumentacji remontowej
 • rozwiązywanie problemów technicznych powstających w trakcie eksploatacji nadzorowanych urządzeń
 • udział w zespołach technicznych w celu wyjaśniania i rozwiązywania występujących problemów eksploatacyjnych
 • opracowywanie i realizację planów rozwojowych mających na celu wzrost niezawodności pracy maszyn, optymalizowanie kosztów utrzymania ruchu, poprawę energochłonności i wykorzystania zasobów
 • śledzenie trendów rynkowych i rozwoju techniki w branży

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: mechanika, mechanika i budowa maszyn
 • mile widziane roczne doświadczenie związane z remontami lub eksploatacją maszyn wirowych
 • umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych
 • umiejętność planowania i oceny podejmowanych działań
 • umiejętność analizowania i wyciągania wniosków
 • samodzielność w działaniu
 • profesjonalizm i współpraca w realizacji zadań
 • innowacyjność
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie wiedzy technicznej w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane posiadanie uprawnień energetycznych G1 (E), G2(E)
Ważne do: 8.02.2020

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy