FCA

Inżynier Wsparcia Sprzedaży

FCAO firmie

FCA

Grabska 11

Niepołomice

Grupa Kapitałowa FCA to jeden z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce. Dzięki współpracy z największymi producentami rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie dostarczamy najbardziej aktualne systemy i dopasowujemy je do możliwości i potencjału naszych klientów.


Dostarczamy innowacyjne produkty i usługi wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki efektywnym narzędziom biznesowym, sprawnej i elastycznej organizacji. Jesteśmy kreatywnym integratorem biznesu budującym wartość dla naszych Klientów i Partnerów.

INNOWACJE
kreujemy innowacyjne rozwiązania na potrzeby naszych klientów
WSPÓŁPRACA
stawiamy na współpracę, która pozwala nam osiągać sukcesy zawodowe
ROZWÓJ KOMPETENCJI
szkolimy się, dokładamy wszelkich starań by każdy
z naszych pracowników
mógł się rozwijać
ZAANGAŻOWANIE
zależy nam na naszych pracownikach, dlatego też oferujemy im pakiet
różnego typu benefitów

Inżynier Wsparcia Sprzedaży

Lokalizacja: Niepołomice

Osoba zatrudniona na stanowisk będzie odpowiedzialna za:

 • Wspieranie zespołu sprzedażowego w projektach wykorzystujących zaawansowane technologie
 • Utrzymywanie kontaktów i relacji z klientami, dystrybutorami oraz producentami rozwiązań
 • Weryfikacja zapytań ofertowych i  dokumentacji technicznej
 • Dobór rozwiązań i produktów oferowanych klientom
 • Przygotowywanie koncepcji technicznych (wraz z wyceną)
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji produktowych
 • Udział w procesie obsługi przedsprzedażowej, w tym w spotkaniach z klientami
 • Prowadzenie szkoleń dotyczących produktów i rozwiązań wśród pracowników firmy i klientów
 • Śledzenie zmian na rynku rozwiązań i technologii światłowodowych, ciągła aktualizacja i poszerzanie wiedzy w tym obszarze
 • Dbałość o profesjonalny wizerunek firmy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki informatyka/telekomunikacja lub pokrewne)
 • Doświadczenie w obszarze projektowania rozwiązań sieciowych
 • Doświadczenie w zakresie wsparcia sprzedaży (na stanowiskach inżynier wsparcia sprzedaży, konsultant, ekspert, specjalista, inżynier sieciowy)
 • Doświadczenie w prowadzeniu i przygotowywaniu prezentacji, szkoleń i warsztatów
 • Bardzo dobra znajomość rynku ICT i technologii sieciowych
 • Znajomość technologii stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych i systemów bezpieczeństwa sieciowego
 • Nastawienie na rozwój kompetencji i poszerzanie wiedzy
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, dokładność, zaangażowanie
 • Umiejętność współpracy w zespole i sprawnej komunikacji
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej i kontakt z zagranicznymi partnerami
 • Prawo jazdy kat. B., oraz dyspozycyjność do odbywania delegacji służbowych

Oferujemy:

 • Stabilne i długoterminowe zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Jasne zasady i warunki pracy z możliwością wyboru preferowanej formy - umowa o pracę lub B2B
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego - indywidualnie dobrane szkolenia, uczestnictwo  w innowacyjnych projektach
 • Szeroki wachlarz benefitów – m.in. karty multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, oraz inne wypływające na komfort pracy w naszym biurze
bottom

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku Aplikuj.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), jako administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w dokumencie CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko do momentu zakończeniu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) oraz danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - jest art. 221 Kodeksu pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż wskazany powyżej, dokumenty CV i listy motywacyjne nieopatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, tj. FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na powyższe ma charakter dobrowolny, jednakże jest ona niezbędna dla dalszego procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem, a nadto, że przysługuje mi prawo dostępu do powierzonych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zostałem także powiadomiony, że mogę skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz dalszego powierzenia ich przetwarzania, a ponadto, że przysługuje mi skarga do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.” – nie będą rozpatrywane i zostaną natychmiast usunięte z bazy administratora. Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], bądź telefonicznie pod numerem: 12 294 98 00. Ze szczegółowym zakresem przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, obejmującym m.in.: prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania, bądź żądania ich usunięcia, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także pozostałymi zasadami przetwarzania Państwa danych przez administratora, można zapoznać się pod adresem: [email protected] W przypadku wyrażania woli, aby złożone dokumenty CV lub listy motywacyjne były wykorzystywane przez FCA Sp. z o.o. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w ich treści dodatkowej klauzuli w brzmieniu: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, poprzez umieszczenie ich w bazie rekrutacyjnej administratora i ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania celem przeprowadzania przez administratora kolejnych rekrutacji.”

Grupa Kapitałowa FCA to jeden z największych integratorów technologicznych w zakresie systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci teletransmisyjnych w Polsce. Dzięki współpracy z największymi producentami rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie dostarczamy najbardziej aktualne systemy i dopasowujemy je do możliwości i potencjału naszych klientów.


Dostarczamy innowacyjne produkty i usługi wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki efektywnym narzędziom biznesowym, sprawnej i elastycznej organizacji. Jesteśmy kreatywnym integratorem biznesu budującym wartość dla naszych Klientów i Partnerów.

Inżynier Wsparcia Sprzedaży

Osoba zatrudniona na stanowisk będzie odpowiedzialna za:

 • Wspieranie zespołu sprzedażowego w projektach wykorzystujących zaawansowane technologie
 • Utrzymywanie kontaktów i relacji z klientami, dystrybutorami oraz producentami rozwiązań
 • Weryfikacja zapytań ofertowych i  dokumentacji technicznej
 • Dobór rozwiązań i produktów oferowanych klientom
 • Przygotowywanie koncepcji technicznych (wraz z wyceną)
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji produktowych
 • Udział w procesie obsługi przedsprzedażowej, w tym w spotkaniach z klientami
 • Prowadzenie szkoleń dotyczących produktów i rozwiązań wśród pracowników firmy i klientów
 • Śledzenie zmian na rynku rozwiązań i technologii światłowodowych, ciągła aktualizacja i poszerzanie wiedzy w tym obszarze
 • Dbałość o profesjonalny wizerunek firmy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki informatyka/telekomunikacja lub pokrewne)
 • Doświadczenie w obszarze projektowania rozwiązań sieciowych
 • Doświadczenie w zakresie wsparcia sprzedaży (na stanowiskach inżynier wsparcia sprzedaży, konsultant, ekspert, specjalista, inżynier sieciowy)
 • Doświadczenie w prowadzeniu i przygotowywaniu prezentacji, szkoleń i warsztatów
 • Bardzo dobra znajomość rynku ICT i technologii sieciowych
 • Znajomość technologii stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych i systemów bezpieczeństwa sieciowego
 • Nastawienie na rozwój kompetencji i poszerzanie wiedzy
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, dokładność, zaangażowanie
 • Umiejętność współpracy w zespole i sprawnej komunikacji
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej i kontakt z zagranicznymi partnerami
 • Prawo jazdy kat. B., oraz dyspozycyjność do odbywania delegacji służbowych

Oferujemy:

 • Stabilne i długoterminowe zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Jasne zasady i warunki pracy z możliwością wyboru preferowanej formy - umowa o pracę lub B2B
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego - indywidualnie dobrane szkolenia, uczestnictwo  w innowacyjnych projektach
 • Szeroki wachlarz benefitów – m.in. karty multisport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, oraz inne wypływające na komfort pracy w naszym biurze

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych za pomocą przycisku Aplikuj.

FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), jako administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w dokumencie CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko do momentu zakończeniu rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) oraz danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - jest art. 221 Kodeksu pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż wskazany powyżej, dokumenty CV i listy motywacyjne nieopatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, tj. FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice), moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na powyższe ma charakter dobrowolny, jednakże jest ona niezbędna dla dalszego procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, że udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem, a nadto, że przysługuje mi prawo dostępu do powierzonych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zostałem także powiadomiony, że mogę skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz dalszego powierzenia ich przetwarzania, a ponadto, że przysługuje mi skarga do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.” – nie będą rozpatrywane i zostaną natychmiast usunięte z bazy administratora. Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], bądź telefonicznie pod numerem: 12 294 98 00. Ze szczegółowym zakresem przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, obejmującym m.in.: prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania, bądź żądania ich usunięcia, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także pozostałymi zasadami przetwarzania Państwa danych przez administratora, można zapoznać się pod adresem: [email protected] W przypadku wyrażania woli, aby złożone dokumenty CV lub listy motywacyjne były wykorzystywane przez FCA Sp. z o.o. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w ich treści dodatkowej klauzuli w brzmieniu: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych, zawartych w niniejszym dokumencie, poprzez umieszczenie ich w bazie rekrutacyjnej administratora i ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania celem przeprowadzania przez administratora kolejnych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne