Ponadto prosimy o dołączenie niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CeraTec Paweł Świerczyński z siedzibą w Zasów 178A; 39-209 Zasów, miejsce prowadzenia działalności Tuszyma 140; 39-321 Tuszyma; NIP: 8721910819
 2. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji.
 3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CeraTec Paweł Świerczyński. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez CeraTec Paweł Świerczyński nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1I 4 RODO.
 9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w CeraTec Paweł Świerczyński

Inżynier Wsparcia Technicznego

CERATECO firmie

 • małopolskie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  1 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą oferującą Klientom kompleksowa obsługę w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej oraz zabezpieczenia produkcji. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy Brecht Gmbh, która od 20 lat jest producentem wysokiej jakości wierteł lufowych stosowanych w technologii głębokiego wiercenia.
 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:
 
Inżynier Wsparcia Technicznego

Zakres obowiązków: 

 • zakres obowiązków na stanowisku nie dotyczy obszaru pozyskiwania nowych Klientów i sprzedaży ale podtrzymywania i budowania długoterminowych relacji z istniejącymi Klientami
 • współpraca z doradcami techniczno-handlowymi w obsłudze Klienta i podtrzymywanie relacji,
 • analiza i weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej pod względem możliwości i kosztów wykonania detali,
 • optymalizacja procesów technologicznych i doradztwo techniczne w zakresie doboru narzędzi do obróbki skrawaniem
 • znajomość procesów obróbki mechanicznej metali, w tym zastosowań narzędzi skrawających,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz rozwiązywania problemów technologicznych w podstawowych aplikacjach obróbczych tj. toczenie, frezowanie, wiercenie
 • wdrażanie rozwiązań u Klienta, przeprowadzanie testów narzędzi
 • opieka, doradztwo, wsparcie techniczne i proponowanie stosownych rozwiązań technicznych u dotychczasowych jak i potencjalnych Klientów firmy na wszystkich etapach procesu sprzedaży,
 • doradztwo, prowadzenie szkoleń produktowych, budowanie pozytywnych relacji biznesowych,
 • ciągłe poszerzanie swojej wiedzy technicznej z zakresu oferowanych produktów
 • tworzenie raportów wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami

Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • dobra znajomość branży obróbki skrawaniem oraz znajomość specyfiki obróbki na obrabiarkach CNC
 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w opracowaniu procesów technologicznych
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętności interpersonalne
 • gotowość do szkoleń i podnoszenia własnych kwalifikacji

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności, zaangażowania i skuteczności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CeraTec Paweł Świerczyński, w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."
 
W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez CeraTec Paweł Świerczyński, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."
Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą oferującą Klientom kompleksowa obsługę w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej oraz zabezpieczenia produkcji. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy Brecht Gmbh, która od 20 lat jest producentem wysokiej jakości wierteł lufowych stosowanych w technologii głębokiego wiercenia.
 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:
 
Inżynier Wsparcia Technicznego

Zakres obowiązków: 

 • zakres obowiązków na stanowisku nie dotyczy obszaru pozyskiwania nowych Klientów i sprzedaży ale podtrzymywania i budowania długoterminowych relacji z istniejącymi Klientami
 • współpraca z doradcami techniczno-handlowymi w obsłudze Klienta i podtrzymywanie relacji,
 • analiza i weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej pod względem możliwości i kosztów wykonania detali,
 • optymalizacja procesów technologicznych i doradztwo techniczne w zakresie doboru narzędzi do obróbki skrawaniem
 • znajomość procesów obróbki mechanicznej metali, w tym zastosowań narzędzi skrawających,
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz rozwiązywania problemów technologicznych w podstawowych aplikacjach obróbczych tj. toczenie, frezowanie, wiercenie
 • wdrażanie rozwiązań u Klienta, przeprowadzanie testów narzędzi
 • opieka, doradztwo, wsparcie techniczne i proponowanie stosownych rozwiązań technicznych u dotychczasowych jak i potencjalnych Klientów firmy na wszystkich etapach procesu sprzedaży,
 • doradztwo, prowadzenie szkoleń produktowych, budowanie pozytywnych relacji biznesowych,
 • ciągłe poszerzanie swojej wiedzy technicznej z zakresu oferowanych produktów
 • tworzenie raportów wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami

Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • dobra znajomość branży obróbki skrawaniem oraz znajomość specyfiki obróbki na obrabiarkach CNC
 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w opracowaniu procesów technologicznych
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętności interpersonalne
 • gotowość do szkoleń i podnoszenia własnych kwalifikacji

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności, zaangażowania i skuteczności.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodna z przepisami RODO
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CeraTec Paweł Świerczyński, w celach prowadzonej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."
 
W przypadku, gdyby chcieli Państwo uczestniczyć w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez CeraTec Paweł Świerczyński, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Ogłoszenie archiwalne