Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

iOS Developer

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
iOS DeveloperNumer ref.: UGR/057/0421

Czym się zajmujemy?

W zespole wprowadzamy iteracyjne zmian do cieszącej się szerokim uznaniem aplikacji mobilnej iOS dla klientów detalicznych mBanku. Poza młodością i dynamiką, których nam nie brakuje, charakteryzujemy się wielką ambicją i dbałością o jakość tworzonych przez nas rozwiązań. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dostarczanie funkcjonalności od pomysłu do wdrożenia. Nie szufladkujemy się w wyznaczonych rolach i nie boimy się wychodzić poza swoją strefę komfortu. Jako wyznawcy kaizen nigdy nie spoczywamy na laurach.  

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Pracując z nami będziesz mieć okazję zmierzyć się z aplikacją w rzadko spotykanej skali zarówno pod względem liczby użytkowników jak i złożoności kodu. Wykorzystasz swoją kreatywność oraz umiejętności krytycznego myślenia, biorąc udział w powstawaniu funkcjonalności już od etapu pomysłu. Programując będziesz eksperymentować oraz brać udział w wybieraniu bibliotek i narzędzi, które uznasz za odpowiednie do danego zadania. Weźmiesz udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, jak np. zdalne zakładanie rachunków przez wideo.  

Skąd będę wiedzieć, że się nadaję?

 • Swift jest dla mnie prawie jak język ojczysty
 • kod bez testów automatycznych uważam za wybrakowany
 • mam minimum rok doświadczenia w tworzeniu aplikacji iOS
 • posiadam wykształcenie wyższe techniczne lub jestem w trakcie studiów
 • mam doświadczenie w pracy w iteracyjny sposób, np. SCRUM
 • znam się dobrze z GITem
 • potrafię dogadać się w języku angielskim, a ponadto…
 • w moich żyłach płynie grupa krwi C
 • włosy często układają mi się na wzór rozkładu normalnego

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne