Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Administrator

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 21.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grupa DEKRA w Polsce to część założonego w 1925 roku, międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. W Polsce działamy od ponad 20 lat.

   

  Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dla biznesu. Zapewniamy bezpieczeństwo we wszystkich branżach, przeprowadzając audyty, oceny, inspekcje i nadzory techniczne oraz ekspertyzy rzeczoznawcze. Badamy wyroby i nadzorujemy inwestycje. Certyfikujemy systemy zarządzania i wspieramy rozwój personelu.

   

  Pracujemy w biurach głównych we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie oraz w biurach regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Toruniu.

  Poznaj nas lepiej na FB, LinkedInie i Twitterze.

   

  W ramach struktur DEKRA Certification Sp z o.o. poszukujemy kandydata na stanowisko:

  IT Administrator
   

  On this position you will take care of our IT infrastructure and systems and help of our users on daily basis.
  If you like be involved in international projects, have real impact on final solutions, you live by the rules, you are “find solution” kind of guy/lady and you are born team player; it’s you, who we are looking for!

   

  We are looking for a skills:

  • Good Networking Knowledge (we mean real skills, OSPF Routing, Marking connections, failovers etc.)
  • Linux Setup/Administration
  • Microsoft AD, setting and managing
  • Vmware ver 6+

  We require:

  • English –  B2 is “must have”, daily mails, weekly calls with our English speaking colleagues
  • Polish –  B2 too, majority of us are Polish
  • We need basic Cisco and  good Mikrotik skills. We use MT and will be slowly moving to Cisco
  • Can you design iptables firewall, and defend concept?
  • PowerShell and Bash, you manage do both, but which one do you like most?
  • O365, yes, we use it and we have to like it
  • Which Linux distro in 2018 is best? How to setup netplan?
  • Can you upgrade vSphere from 5.5 to 6.5 without technical break?
  • After complex task, you will be eager (don’t forget) to write report
  • During morning (15-min meetings), you will not yawn to openly and sometimes provide good ideas
  • Sometimes task is boring: We have to put in orders excel with all IMEIs, how many coffees do you need?
  • Our user that need clarification for twentieth time. Faster heartbeat or you are Spinx?

  Formal requirements:

  • We require at least secondary education. We prefer higher education
  • You will need work/project hands-on experience confirming skills
  • You will have +10 points more if you know project managing
  • You have to be a team player, A-Team is favorite TV show of our IT Manager 
  • Openness and good communication skills will let you avoid conflicts
  • Your Persistence in finding good solutions will gain colleges respect
  • Self-reliance, precision, conscientiousness and initiative will be noticed by supervisor

  We offer:

  • Full time job in international environment
  • Openness and support for creating your own IT career path
  • Opportunity to become our member of a team that  create important Europe DEKRA IT center
  • Possibility to have major impact on IT Department
  • Medical package / Benefit card
  • Phone and laptop

  Bonus for achieving company goals and self-development targets.

   

  If you are interested, please send your CV .
  We reserve the right to reply only to selected applications.

   

   

  By sending your application, please agree:

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez DEKRA Polska sp. z o.o. oraz DEKRA Certification sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego."  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy Państwu  pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:

  1.    Współadministratorami Państwa danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych są DEKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-697, ul. Gintrowskiego 28 oraz DEKRA Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-063, Plac Solny 20  (dalej: Współadministratorzy danych).
  2.    Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących Państwu.
  3.    Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]   
  4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy.

  5.   Podanie przez Państwa danych osobowych umieszczonych w dostarczonym liście motywacyjnym, CV takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest  dobrowolne jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b   RODO  oraz  art. 22 (1) § 1  Kodeksu pracy.

  6.   Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i  ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  7.    Odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Współadministratorów danych usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Współadministratorzy mają zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne.
  8.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.

  9.   Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 36 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.
  10.    W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

  11. Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

  12. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: [email protected]   lub [email protected] .

  13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.

  14. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza EOG.

  15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  16. Państwa dane nie będą profilowane.