Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o.

IT Application Analyst

Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Bielsko-Biała, śląskie

 • Ogłoszenie wygasło 14 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Trelleborg is a global industrial group whose leading positions are based on advanced polymer technology and in-depth applications know-how. We develop high-performance solutions that seal, damp and protect in demanding industrial environments.

In connection with an exciting period of change and growth of the business in the Trelleborg Group, we are looking for candidates, based in Bielsko-Biała, for the position of:

IT Application Analyst
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

The Person who will be employed on this position will be a part of Enterprise Information Systems team responsible for implementation, maintenance and development of Enterprise Systems within the Group’s sites. He / she will join a team responsible for global implementation of Basware Alusta software.

Candidate profile

 • University degree or equivalent
 • Knowledge of ERP systems
 • Experience with OCR software from functional and integration perspective / experience with Basware Alusta considered beneficial
 • Knowledge of AP financial processes or SCM processes
 • General understanding of business processes
 • Strong English language skills, verbally an in writing / other language skills except Polish will be considered beneficial
 • Experience on similar positions in multinational teams
 • Readiness for frequent travelling

Additional we expect

 • Excellent communications skills and team working ability
 • Well-developed analytical skills
 • Excellent problem solving and decision making skills
 • Ability to work independently
 • Pro-active and result-driven

We offer

 • Long-term interesting and challenging opportunity in a leading international company
 • Continuous personal development and international exposure
 • Long-term career progression opportunities
 • Friendly atmosphere and helpful team
 • Company social events, MultiSport Card

Last application date

Please send your application by 05.02.2020

Interested applicants should forward their Curriculum Vitae in English

Please include the following statement in your application:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko IT Application Analyst

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji

Please send your application via apply button in the title please put the name of the position.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o. z siedzibą w 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.
Dane kontaktowe: [email protected]; tel. 0048 33 8289561
2. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- przepisy prawa 
- Pani/Pana zgoda 
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa. 
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
10.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Trelleborg is a global industrial group whose leading positions are based on advanced polymer technology and in-depth applications know-how. We develop high-performance solutions that seal, damp and protect in demanding industrial environments.

In connection with an exciting period of change and growth of the business in the Trelleborg Group, we are looking for candidates, based in Bielsko-Biała, for the position of:

IT Application Analyst

The Person who will be employed on this position will be a part of Enterprise Information Systems team responsible for implementation, maintenance and development of Enterprise Systems within the Group’s sites. He / she will join a team responsible for global implementation of Basware Alusta software.

Candidate profile

 • University degree or equivalent
 • Knowledge of ERP systems
 • Experience with OCR software from functional and integration perspective / experience with Basware Alusta considered beneficial
 • Knowledge of AP financial processes or SCM processes
 • General understanding of business processes
 • Strong English language skills, verbally an in writing / other language skills except Polish will be considered beneficial
 • Experience on similar positions in multinational teams
 • Readiness for frequent travelling

Additional we expect

 • Excellent communications skills and team working ability
 • Well-developed analytical skills
 • Excellent problem solving and decision making skills
 • Ability to work independently
 • Pro-active and result-driven

We offer

 • Long-term interesting and challenging opportunity in a leading international company
 • Continuous personal development and international exposure
 • Long-term career progression opportunities
 • Friendly atmosphere and helpful team
 • Company social events, MultiSport Card

Last application date

Please send your application by 05.02.2020

Interested applicants should forward their Curriculum Vitae in English

Please include the following statement in your application:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko IT Application Analyst

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji

Please send your application via apply button in the title please put the name of the position.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o. z siedzibą w 00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.
Dane kontaktowe: [email protected]; tel. 0048 33 8289561
2. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
- przepisy prawa 
- Pani/Pana zgoda 
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa. 
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
10.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy