Ta oferta pracy jest nieaktualna od 154 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Controls and Compliance Specialist

 • Gliwice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 18.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Fluor Corporation is a global engineering leader that executes the most complex projects around the world. The Gliwice office provides services for biotechnological, chemical, refining and petrochemical industries. Our Clients include but are not limited to: 3M Poland, BASF, PKN Orlen S.A., Grupa LOTOS S.A., Grupa AZOTY.

  In connection with the growth of our IT structures, we are seeking those interested in their career development in the position of:

  IT Controls and Compliance Specialist
  Reference No.: 2018/it01
  Location: Gliwice
  You’ll be working in IT team located in Gliwice, which provides IT Controls and Compliance services globally by the Fluor corporation. We liaise closely with global structures located in the United States.


  Poland compliance team responsibilities include the following areas; you will have an opportunity to specialize in one of them:

  • Change Management (CM) Compliance - Review CM processes & work items in multiple systems for adherence to compliance requirements. Identify issues, notify issue owners, ensure issues are remediated. Compile compliance reports and upload to SharePoint monthly. Attend meetings to determine risk. Provide guidance on compliance/process questions.
  • Third-Party Audit Report Tracking - Maintain Audit report database. Verify contractual requirements and ensure audit reports are provided each year as contractually obligated. Review audit reports for issues.
  • Open Shares - Work in conjunction with IT Security team each month to review shares to determine if they contain confidential/restricted data and have unrestricted access (i.e. open shares).
  • Audit Issues - Ensure identified audit issues have been remediated, track activity in database. Generate reports.
  • Privacy / GDPR Audit Compliance – Provide audit support, tracking, risk remediation of audits.
  • Provide additional support for other team tasks / projects as needed and provide process improvement ideas.

  We can offer career paths in audit compliance, IT Security, and IT operations.

  Job Requirements:

  • General education in the field of IT (students are also welcome).
  • Excellent knowledge of tools i.e. MS Office package, Sharepoint, MS SQL Server, understanding of operating system’s internals (access rights, networking).
  • English language speaking and writing skills.
  • Excellent skills in coordination, communication, and attention to detail.
  • Self-starter who can work independently, understand assignments, and meet deadlines.
  • Ability to quickly learn how to use multiple types of systems and databases in order to obtain required evidence.
  • The capacity to take ownership of each assigned area Ability to apply logical thinking to gathering and analyzing information.
  • Be able to visualize, articulate, and solve problems.
  • Quickly adapt to change.
  • Maintain strict confidentiality on all items under review.

  We Offer:

  • Interesting work in a dynamic environment at a company with an established market position.
  • Professional development opportunities in international team.
  • A friendly working atmosphere at a company with an open organizational culture that is based on the support for the exchange of knowledge and experience and fosters quick professional growth.
  • Use of modern IT tools on a continuous basis.
  • Attractive compensation.
  • A rich additional benefits package.

  If you are interested in the offer please, send us your CV via “Aplikuj” button below.

  aplikuj

  Przed złożeniem aplikacji, bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.

  Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  bottom

  Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

  I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.
   
  II. FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Czula.

  2. Przedstawicielem Administratora tj. spółki FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 jest: Pan Steven M. Quevedo, e-mail: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz osoby trzecie powiązane z administratorem umowami na realizacje określonych w statucie Spółki zadań.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

  - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  a) Prawo dostępu do danych osobowych

  b) Prawo do sprostowania danych osobowych

  c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych

  d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  d) Prawo do przeniesienia danych

  Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

  a) pisemnie na adres: FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice;

  b) pisząc na adres e-mail: [email protected];

  c) telefonicznie pod nr tel.: 32 239 10 51.

  Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.