Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Hardware Maintenance Support

 • Gądki (pow. poznański), Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 27.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Czy jesteś gotowa/y na nowe wyzwania? Obecnie poszukujemy osób na stanowisko

  IT HARDWARE MAINTENANCE SUPPORT 

  w Gądkach koło Poznania

  Miejsce pracy: Poznań, Gądki (pow. poznański)

   

   

   

   

  Główne zadania na tym stanowisku to:

  •Obsługa incydentów:

            zgłaszanie incydentów związanych z wadliwym sprzętem

            nadawanie priorytetów incydentom, przy spełnieniu wymogów określonych w SLA

            rozwiązywanie problemów

  •Konfigurowanie/Instalowanie/Wymiana sprzętu IT, miedzy innymi:

            Komputery/Thin clients

            Monitory

            Skanery

            Drukarki

  •Sieć:

           Rozwiązywanie problemów sieciowych(LAN/WAN/WIFI)

           Rozwiązywanie problemów zdalnie

  •Utrzymanie wewnętrznego magazynu IT:

           utrzymanie magazynu z zapasowym sprzętem         

           wysyłka wadliwego sprzętu IT do zewnętrznego serwisu i jego odbiór

           Inwentaryzacja wewnętrznego magazynu IT

   

  Jeśli:

  • Jesteś skoncentrowany na potrzebach klienta
  • Potrafisz współpracować z innymi
  • Motywuje cię zapewnianie wysokiej jakości obsługi
  • IT jest Twoją pasją
  • Masz otwarty umysł i lubisz się uczyć
  • Komunikatywnie posługujesz się językiem polskim i angielskim
  • Jesteś gotowy do pracy w systemie 3 zmianowym oraz w weekendy

  ........... Nie czekaj, wyślij do nas swoje CV!

   

  Oferujemy:

  • Miłą atmosferę w międzynarodowym zespole
  • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
  • Benefity: Karta zniżkowa H&M, ubezpieczenie na życie i opieka medyczna, karta sportowa, dofinansowanie do posiłków w firmowej stołówce oraz bezpłatny dojazd na wyznaczonych trasach

  KLAUZULA ZGODY 

   

  Wyrażam zgodę dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

  [ ] procesu rekrutacyjnego na stanowisko IT HARDWARE MAINTENANCE SUPPORT,

  [ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

  Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

  .....

  „Administratorem Twoich danych osobowych jest dla H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M). 

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu H&M przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M. Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

  E-mail: [email protected]

  H&M Hennes&Mauritz logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3”.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.