Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Manager - Database Team Leader

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 2019-03-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  top


  We are one of the biggest payment technology providers, present on the Polish market for over 25 years. We provide innovative and secure solutions for comprehensive payment handling in the omnichannel  world. Our clients are banks, financial institutions and entrepreneurs.

   

  First Data, world leader in electronic payments, with presence in 36 countries, processing 74 billion transactions a year.

   

  More about us: www.firstdata.plwww.polcard.pl


  IT Manager - Database Team Leader
  Place of work: Warszawa

  Responsibilities:

  • Support the delivery of changes and projects; liaising with Data Architects, Business Analysts, Project Managers, and other Developers to ensure end to end timely delivery
  • Ensure required processes and procedures are in place and up to date
  • Contribute to First Data development strategy, policy, procedures and practices
  • Ensure development standards, mentor and coach team members
  • Ensure proper 3rd line support
  • Ensures research, innovation, good practice and high performance at all levels of the software development process
  • Implement new and change existing database objects according to designed data model and others specifications
  • Implement new and change existing ETL processes according to specification
  • Resolve technical issues and support all related technical processes
  • Verify design documentation, data architecture

  Requirements:

  • 7+ years’ experience in Oracle development followed 5+ years in team management
  • Understanding of Production Support processes proven by track record in 3rd level support management
  • Perfect English - written and verbal
  • ITL and Database architecture certification

  What we offer:

  • Contract of employment
  • Work in multilingual, multinational and multicultural environment on international projects
  • Opportunity to join well established team of professionals and the company that is a leader 
   in the industry
  • Very independent role, highly exposed to the local, regional and global accounting and finance organizations
  • Medical care, life insurance and sport benefits
  • Co-funding language-courses
  If you are interested , don’t hesitate and apply now!
   
   
  aplikuj
  Polityka ochrony danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, (w pełni opłacony), NIP: 526-02-10-429, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013

  dane kontaktowe: [email protected]

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację procesu rekrutacji oraz procesorzy, w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu.

  4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem, w przypadku transferów do państw spoza obszaru UE, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, na podstawie klauzul modelowych, a w przypadku transferów pomiędzy spółkami z grupy First Data, do której należy Administrator, na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych First Data (Binding Corporation Rules - BCR).

  5. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

  6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

  a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

  b) wycofania zgody w dowolnym momencie,

  c) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

  d) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

  e) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  g) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa - w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

  7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie mogą Państwo wziąć udziału w procesie rekrutacji.