Oferta pracy

IT Manager

Krakowski Bank SpółdzielczyO firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
Oferta pracy Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 
Krakowski Bank Spółdzielczy ogłasza nabór do Centrali KBS na stanowisko:
 
IT Manager 

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za:

 •    Prowadzenie i rozwijanie zespołu IT,
 •    Nadzór nad zapewnieniem integralności i dostępności systemów IT,
 •    Wdrażanie nowych systemów informatycznych w celu ułatwienia działań operacyjnych i usprawnienia    zarządzania firmą,
 •    Dbałość o wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów IT,
 •    Ścisłą współpracę z biznesem, ocenę propozycji rozwiązań oraz przełożenia potrzeb na rozwiązania IT,
 •    Zarządzanie oraz poprawę dostępności oraz jakości zewnętrznych i wewnętrznych usług IT,
 •    Nadzór nad raportami, dokumentacją systemową, politykami i procedurami,
 •    Nadzór nad zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych i informacji (RODO).

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne i informatyczne),
 • Minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w dziale IT,
 • Postawa proaktywna w celu podniesienia jakości świadczonych usług,
 • Wdrażanie rozwiązań pozwalających na digitalizację/automatyzację pracy pracowników Banku,
 • Czynne uczestnictwo w prowadzonych projektach,
 • Współpraca z pozostałymi działami Banku,
 • Terminowość realizowania powierzonych zadań,
 • Zorientowanie na cele, samodzielność, operatywność,
 • Dobre umiejętności adaptacyjne,
 • Mile widziane poczucie humor.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w polskim Banku z ponad 100-letnią tradycją.
 • Pracę w miłej atmosferze.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W CV należy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko IT Manager. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zostałam/łem poinformowana/ny, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) związane z ochroną danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzoną przez Krakowski Bank Spółdzielczy rekrutacją:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą
  w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, adres e-mail: [email protected],
  tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected] lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ponadto ma Pan/Pani, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych, w celu rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne, a zakres niezbędnych danych wynika z art. 221 kodeksu pracy i jest niezbędny do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy