IT Operations - Hadoop Platform (Senior)

 • Łódź, łódzkie
 • Wersalska 6, 91-203 Łódź, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-06-25
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 2019-07-25)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Welcome to the team as
  IT Operations - Hadoop Platform (Senior)
  Lodz, Poland

  Commerzbank Branch Lodz is a part of the central enterprise of Commerzbank AG located in Frankfurt am Main. To our Branch in Lodz we are looking for a candidate to Big Data Technology & Innovation.

  We are creating new teams from the scratch!

  Join Commerzbank as a Senior IT Operations for Hadoop Platform

  The Big Data Technology & Innovation cluster will provide the Data Lake as the single data hub for distributional and operational use and as high performance analytics hub: 

  • Establish a stable, state-of-the art technology base
  • Set up data lake as single data and analytics hub and effectively ingest most important data sources
  • Establish data quality and metadata management
  • Provide Data Marts and sandboxes for segments and functions with the most important combination of data sources
  • Provide new, maintain/integrate existing BI technology within the lake infrastructure
  • Ensure precondition for decommissioning of secondary data bases

  In your role as a Big Data Platform Engineer you will be responsible for the continuous development of the Commerzbank central Hadoop Platform witch is one of the foundations of Commerzbank 4.0 Transformation to a digital technology company.

  Your main tasks:

  • Rollout upgrades and changes of configuration of services of the Hadoop Platform
  • Automation of configuration of the Platform Ansible to provide a continuous scalable platform
  • Support Data Scientists and operative Use Cases Developers with their problems on your platform
  • Solve challenges like how to embed modern technology into an existing infrastructure
  • Support Use Case Application Operation as 3d Level Support

  Main skills:

  • Good knowledge of UNIX/LINUX (Red Hat) RH 7.x
  • Good knowledge of Hortonworks Data Platform (HDP) 2.6.x or higher
  • Basic knowledge of Hortonworks Data Flow (HDF) 3.x or higher

  Foreign Language Skills:

  • English B2 level (mandatory)
  • German (optional)

  We offer:

  • Friendly multicultural environment
  • The possibility of language professional training and growth (English and German courses; technical trainings and workshops)
  • Stable employment
  • Additional benefits co-financed such as: Medical Care Package, Multisport, discounts in our canteen
  • Relax corner where you can recharge your batteries ;)
  • Open space office environment 
   
  Please add the following clause to your application:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 60261 Kaiserplatz, działającą przez Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, do realizacji bieżącego procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).”

  "I consent to the processing of personal data contained in this document by Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, for the implementation of the current recruitment process and for the future recruitment, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO) and in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”