Ta oferta pracy jest nieaktualna od 127 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Operations Specialist

 • Gliwice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-07-09

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  As a global engineering company, Fluor is a fortune 120 engineering and construction company that is rooted in core regional countries across the globe, combining global reach with local expertise.

  In connection with the growth of our IT structures, we are seeking those interested in their career development in the position of:

  IT Operations Specialist
  (Virtualization Packager)

  Reference No.: 2018/it03
  Location: Gliwice

  You’ll be working in IT team located in Gliwice, which provides IT services globally by the Fluor Corporation.

  We liaise closely with global structures located in the United States.

   

  Main Responsibilities:

  • Reporting into the Team Lead you will be based in Gliwice.
  • Making a positive difference and contributing to the development of the business needs, responsible for the quality of packaged/sequenced applications in line with business requirements.
  • Ensuring processes and standards are followed and throughput of work is maintained.

  As a part of your role, you will be responsible for:

  • Providing technical investigation and documentation on a range of technical issues as required.
  • Publishing and validating packaged applications to be delivered over Citrix.
  • Installation and configuration of desktop and server Operating Systems.
  • Installation and configuration of customer specific business applications.
  • Management of hardware and source media required for application package creation
  • Problem management and troubleshooting.
  • Working with our clients to capture and document software application configuration requirements
  • Working with our clients to facilitate UAT testing, ensuring sign off and all outstanding issues are documented/reported.
  • Training will be provided to ensure the successful individual becomes proficient with not only packaging but also the architecture of Citrix and the business application stack.

  The Ideal Candidate should:

  • Have Strong communication, both written and verbal in English.
  • Be able to Work independently.

  We expect technical knowledge in the field of:

  • Installation and configuration of the Microsoft OS.
  • App-V packaging, Thinapp packaging.
  • Demonstrating quality application packaging using MSI technology.
  • Proficiency in Wise and Install shield.
  • Active directory, file protection and registry hives.
  • Powershell and DOS scripting.

  We Offer:

  • Interesting work in a dynamic environment at a company with an established market position.
  • Professional development opportunities in international team.
  • A friendly working atmosphere at a company with an open organizational culture that is based on the support for the exchange of knowledge and experience and fosters quick professional growth.
  • Use of modern IT tools on a continuous basis.
  • Attractive compensation.
  • A rich additional benefits package.
  Candidates interested in the offer please, send us your CV
  via “Submit to job” button below
  aplikuj

  Przed złożeniem aplikacji, bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Wysłanie aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.

  Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  bottom

  Niniejszy dokument zawiera informacje wynikające z realizacji obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

  I. Niniejszym jako kandydat do pracy w spółce FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w CV w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy i do zawarcia przyszłej umowy o pracę oraz jej realizacji.
   
  II. FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice, informuje, że zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Czula.

  2. Przedstawicielem Administratora tj. spółki FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 jest: Pan Steven M. Quevedo, e-mail: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy, do zawarcia umowy o pracę oraz realizacji tej umowy.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 oraz osoby trzecie powiązane z administratorem umowami na realizacje określonych w statucie Spółki zadań.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - na etapie rekrutacji: do czasu zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż rok;

  - na etapie realizacji umowy o pracę, w trakcie jej trwania i po zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez FLUOR S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”, w tym przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  a) Prawo dostępu do danych osobowych

  b) Prawo do sprostowania danych osobowych

  c) Prawo do uzupełnienia danych osobowych

  d) Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  d) Prawo do przeniesienia danych

  Jeśli Pani/Pan będzie chciał(a) skorzystać z praw wyżej wskazanych lub uzyskać dodatkowe informacje może Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:

  a) pisemnie na adres: FLUOR S.A. z siedzibą w Gliwicach ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice;

  b) pisząc na adres e-mail: [email protected];

  c) telefonicznie pod nr tel.: 32 239 10 51.

  Jeśli wystąpi Pani/Pan do Administratora z żądaniem w ramach któregokolwiek z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy oraz zawarcia przyszłej umowy o pracę. Jest Pani/Pan zobowiązany(na) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy wraz z wszystkimi dalszymi konsekwencjami z tego wynikającymi.