Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Project Manager – Kierownik Projektu IT

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kierownik
 • 2019-04-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  IT Project Manager – Kierownik Projektu IT
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • Zarządzanie w ramach prowadzonych projektów kilkuosobowymi zespołami;
  • Kompleksowe zarządzanie projektami informatycznymi dotyczącymi wdrożenia, utrzymania i rozwoju aplikacji, zgodnie z metodologią i przyjętymi standardami, współudział w wypracowywaniu wewnętrznej metodologii;
  • Nadzór nad realizowanymi projektami pod kątem budżetowym, realizacji zakresu, harmonogramu;
  • Aktywna współpraca z klientem biznesowym;
  • Wsparcie działu handlowego w procesie analizy potrzeb klienta i rozbudowy zakresu usług świadczonych dla Klienta;
  • Tworzenie dokumentacji projektowej.

  Nasze wymagania:

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku, w pracy w obszarze zarządzania projektami (Project Management);
  • Znajomość metodyk / wzorców / dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami;
  • Duża samodzielność, odpowiedzialność oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów, doskonałe zdolności organizacyjne i współpracy z ludźmi;
  • Entuzjazm, zainteresowanie i motywacja do rozwoju w zakresie zarządzania projektami;
  • Otwartość na nowe rozwiązania, elastyczności w działaniu;
  • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne: komunikacji, współpracy, adaptacji; 
  • Swobodne posługiwanie się językiem angielskim: biznesowym i technicznym.


  Mile widziane/Dodatkowe atuty:

  • Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych;
  • Znajomość metodyk  PMI, Prince, Scrum, Kanban, inne.

  Oferujemy:

  • Odpowiednie wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
  • Atrakcyjne technologicznie projekty prowadzone dla uznanych firm polskich i zagranicznych;
  • Możliwość rozwoju we współpracy z najwyższej klasy ekspertami, dzielenia się wiedzą w ramach naszych wewnętrznych centrów kompetencji;
  • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Samodzielność – osoby ceniące samorozwój przy odpowiednim wsparciu kadry menedżerskiej mają możliwość wpływu na sposób wykonywania pracy (proces developmentu, proces zarządzania projektem).
  bottom

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Exorigo-Upos SA. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5252535950, Regon: 146251737, KRS:0000428347 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected], lub korespondencyjnie na adres ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.


  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody dane mogą być udostępniane do innych spółek z grupy kapitałowej Exorigo-Upos realizujących swoje procesy rekrutacyjne. Ma Panl/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania oraz uzyskać od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

  W skład grupy Exorigo-Upos wchodzą:

  • - Exorigo-Upos Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7,01-217 Warszawa,
  • - Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa,
  • - FINTURE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa.