Oferta pracy

IT Project Manager

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
IT Project ManagerNumer ref.: PKA/043/0421

Cześć!  Jesteśmy zespołem PMów i zajmujemy się głównie strategicznymi dla naszego (i nie tylko) pionu projektami i programami – realizujemy małe i duże wdrożenia, transformacje i projekty regulacyjne. Dodatkowo wspieramy innych w wyborze optymalnej metodyki i narzędzi do danego przedsięwzięcia, restrukturyzujemy inicjatywy wymagające zmian, a także regularnie szkolimy i dzielimy się wiedzą.

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy: 

 • realizowanie zadań w zakresie zarządzania dużymi projektami, nadzorowanymi przez członka zarządu ds. operacji i IT
 • współpraca z przedstawicielami operacji, IT oraz linii biznesowych przy wdrażaniu rozwiązań w ramach różnych obszarów
 • ‎zarządzanie współpracą z dostawcami zewnętrznymi przy realizacji prac projektowych
 • prowadzenie biura zarządzania projektem dla realizowanego projektu (m.in. dobór i utrzymywanie narzędzi wspierających realizację, monitoring i raportowanie w projekcie, koordynacja realizacji prac)
 • aktywne uczestnictwo w pracach centrum kompetencyjnego w zakresie zarządzania projektami (m.in. budowa/optymalizacja narzędzi projektowych, opracowywanie materiałów szkoleniowych, formułowanie „dobrych praktyk”)

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe
 • kilka lat doświadczenia we wdrożeniach systemów informatycznych w sektorze finansowym na stanowiskach kierownika zespołu lub kierownika projektu
 • doświadczenie w zakresie samodzielnego zarządzania projektami i/lub programami, w tym z obszaru IT
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia złożonych inicjatyw ogólnoorganizacyjnych
 • praktyczną znajomość metodyk prowadzenia projektów
 • umiejętność planowania i koordynacji prac oraz przygotowania analiz i raportów z prowadzonych projektów
 • znajomość narzędzi i technik przy wdrażaniu dużych projektów w dużych organizacjach
 • praktyczną znajomość Wiki i Jira
 • swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, relacyjność

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne