VESUVIUS CSD

IT QA Analyst

VESUVIUS CSDO firmie

VESUVIUS CSD

Jasnogórska 11

Kraków

top
VESUVIUS is a Global leader in molten metal flow engineering. 


For our Shared Service Center in Krakow we are looking for

IT QA Analyst
Kraków

Requirements

 • A good level of understanding of IT both from a technical and application stand point.
 • Strong manual testing skills, including writing tests from requirements/specifications.
 • Experience in QA or a similar role.
 • Experience of automated testing tools.
 • Readiness for changes/innovations.
 • Ability to work under pressure.
 • Good communication skills.
 • Problem-solving skills.
 • Degree or equivalent qualification.

Responsibilities

 • Testing internal, off the shelf software and integration points on and off multi-clouds.
 • Writing and maintaining new and existing manual test cases.
 • Creating test cases from requirements and specifications documents.
 • Writing and maintaining automated test scripts using UI Path.
 • Performing both functional and non-functional testing.
 • Contributing to all testing phases, including system, and UAT, working directly with end users.
 • Work with the QA lead to improve testing processes and methodologies.

What we offer:

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

VESUVIUS is a Global leader in molten metal flow engineering. 


For our Shared Service Center in Krakow we are looking for

IT QA Analyst

Requirements

 • A good level of understanding of IT both from a technical and application stand point.
 • Strong manual testing skills, including writing tests from requirements/specifications.
 • Experience in QA or a similar role.
 • Experience of automated testing tools.
 • Readiness for changes/innovations.
 • Ability to work under pressure.
 • Good communication skills.
 • Problem-solving skills.
 • Degree or equivalent qualification.

Responsibilities

 • Testing internal, off the shelf software and integration points on and off multi-clouds.
 • Writing and maintaining new and existing manual test cases.
 • Creating test cases from requirements and specifications documents.
 • Writing and maintaining automated test scripts using UI Path.
 • Performing both functional and non-functional testing.
 • Contributing to all testing phases, including system, and UAT, working directly with end users.
 • Work with the QA lead to improve testing processes and methodologies.

Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);

d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;

f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne