Ta oferta pracy jest nieaktualna od 337 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Recruitment Assistant - Researcher

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Asystent
 • 18.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SNI sp. z o.o.

  As an SAP SE Global Partner, SNI is a technology oriented corporation.
  Alongside providing SAP Certified products, SNI is serving as a trusted SAP Outsourcing partner
  in line with the needs of World's most prestigious firms and carried out successful projects worldwide

   www.snisourcing.net

  We are looking for IT Recruitment Assistants / Researchers to join our expanding Warsaw team!

  New Graduates are also Welcome!

  IT Recruitment Assistant - Researcher

  Workplace: Warszawa

  Desired Skills 

  • Excellent interpersonal and communication skills
  • Willing to have a career in IT Talent Sourcing
  • Communication skills on international level
  • Problem-solving oriented, organized
  • Working pro-actively, flexible, creative
  • Operational skills (reporting, scheduling, etc.)
  • Very good knowledge of English/Polish
  • Nice to have direct searching and headhunting experience
  • Good computer skills (Word,Excel etc.)
  • University Degree 

  Principal Duties 

  • Actively and independently searching IT candidates for our international clients
  • Recruitment on international level
  • Searching, interviewing and delivering candidates to open roles
  • Guiding candidates through the sourcing process
  • Creative sourcing with usage of networking tools.
  • Keeping database up-to-date
  • Supporting operational activities (contracts/invoices)
  • Customer Relations Management
  • Close working with Account Managers

  What we offer

  • Full-time employment
  • Bonus system
  • Office in the center of Warsaw
  • Private health insurance
  • Personal development and career opportunities
  • Working in a dynamic team, doing talent sourcing on international level


  CV proszę przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.

  Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: Wyrażam zgodę ​SNI SP z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   
  Please attach a statement as follows: I agree to SNI SP z o.o. based in Warsaw (hereinafter "the Employer"), for the processing of personal data provided voluntarily by me, which go beyond the data directory that the Employer may demand from me under the applicable provisions of the Labor Code and other relevant laws for employment. I have been informed that I am able to revoke my consent at any time, but the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of personal data that was made on the basis of consent before its withdrawal.