Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Service Desk Group Coordinator

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 07.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  as IT Service Desk Group Coordinator


  At Schenker Technology Center (Warsaw), you are part of a global logistics and IT network that connects the world. A network that allows you to shape your career by encouraging you to contribute and truly make a difference. With more than 72,000 colleagues worldwide, we welcome diversity and thrive on individual backgrounds, perspectives and skills. Together as one team, we are Here to move!

  General Description

  The IT Service Desk Group Coordinator is responsible managing the first level support in the IT Service Desk and distributes incidents and service requests to IT Service Desk Agents (SDA) and Local IT Service Support Specialists. Ensure that first level support activities follow agreed procedures that tickets are being identified, registered and categorized into incidents, problem tickets are created if appropriate and service requests. The Group Coordinator gathers information to enable incident resolution, promptly applying corrective actions, deliver standard services (request fulfillment) and forwarding within the incident process to subsequent responsibilities.

  Key tasks & responsibilities

  • Responding to first level support requests via multiple sources such as phone and email. Capturing call data into the incident management tool
  • Distribution of tickets according to knowledge depth
  • Ensure equal distribution of workload to all available SDA and Local IT Service Support Specialists
  • Track SDA- and Local IT Service Support Specialists-availability for ticket assignment
  • Communication with IT Users in a courteous and professional manner
  • Diagnoses client problems relying mainly on checklists and training
  • Identification of recurring problems and notification of team members
  • Assisting in the resolution of application, hardware and software problems
  • Awareness of service level agreement targets
  • Communicates service procedures to IT Users
  • Escalate when necessary to line management
  • Track incident status and inform users regarding status
  • Get approval for incident resolution / request fulfilment from user
  • Resolution of complex incidents and incidents not only resolvable by SOP’s / SDA’s
  • Guidance of experience level 1 Service Desk Agents and Local IT Service Support Specialists
  • Deputize for Hub Manager

  Requirements

  • Qualified IT specialist (apprenticeship)
  • 3+ years of experience of ITIL Service Desk operations
  • ITIL Certification desirable
  • HDI or SDI Team Lead certification nice to have
  • Working knowledge of basic hardware and software products
  • Fluent in English language skills (verbal & written)
  • Strong understanding and openness for different cultures

  Our offer

  • Private health care with an option for a family coverage
  • Group life insurance
  • Subsidized sport cards, cinema and theatre tickets
  • Structured training and development program
  • Great atmosphere
  • Office working hours 9:00-17:00

  Our offer

  • Private health care with an option for a family coverage
  • Group life insurance
  • Subsidized sport cards, cinema and theatre tickets
  • Structured training and development program
  • Clear career path
  • Work for a global industry leader
  • Various challenges at work
  • Great atmosphere
  • Opportunity to participate in the employee volunteering program

  Administratorem danych jest Schenker Technology Center (Warsaw) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16C. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Prosimy o zamieszczenie w ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego firmy Schenker Technology Center (Warsaw) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16C, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Schenker Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Prowadzenie bieżącej rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
    art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych)
  Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w przyszłych procesach rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, firmy doradztwa personalnego oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników.
  2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
  3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane:
   - do momentu zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku bieżących rekrutacji,
   - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  5. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłania oświadczenia na adres e-mail: [email protected].
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwości zawarcia umowy o pracę/zlecenia/o dzieło/o świadczenie usług/o współpracę.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.