Oferta pracy
Job ID: 8185
Please include permit for processing personal data in CV as following: In accordance with art. 6 (1) a and b. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter ‘GDPR’. I agree to have: my personal data, education and employment history proceeded for the purposes of current and future recruitment processes in Nordea Bank Abp. The administrator of your personal data is: Nordea Bank Abp operating in Poland through its Branch, address: Aleja Edwarda Rydza Śmiglego 20, 93-281 Łodź. Your personal data will be processed for the recruitment processes in Nordea Bank Abp. You have a right to access your personal data, right to rectify and right to delete. Disclosing the personal data in the scope specified by the provisions of Polish Labour Code from 26 June 1974 and executive acts are mandatory. Providing personal data is necessary to conduct the recruitment processes. The request for the deletion of your personal data means resignation from further participation in recruitment processes and causes the immediate removal of your application. Detailed information concerning processing of your personal data can be found at: https://www.nordea.com/en/doc/privacy-policy.2021.pdf We reserve the right to reply only to selected applications.

IT Service Desk Specialist

NORDEA Bank Abp SA Oddział w Polsce

 • Warszawa

  Warszawa, Masovian
 • valid for a month
  until: 14 Jun 2022
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)
 • hybrid work
 • remote recruitment

Your responsibilities

* Wspierać użytkowników za pośrednictwem telefonu, chatu lub systemu ITSM w zakresie wszelkiego rodzaju problemów związanych z IT

* Współpracować z drugą linią wsparcia lub dostawcami zewnętrznymi we wszystkich zadaniach związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami w celu uniknięcia lub rozwiązania problemów i incydentów

* Rejestrować i dokumentować wszystkie incydenty za pomocą odpowiednich narzędzi zgodnie z procedurami

* Diagnozować problemy z oprogramowaniem i sprzętem, aby znaleźć właściwe rozwiązanie, a tym samym pomóc użytkownikowi końcowemu

* Aktywnie uczestniczyć w dzieleniu się wiedzą ze współpracownikami w celu tworzenia i wdrażania najlepszych praktyk

* Samodzielnie uczyć się i na bieżąco uzupełniać wiedzę, aby zapewnić ciągłe budowanie kompetencji i rozwój osobisty

* Provide support to end users through all appropriate channels, such as phone, chat or ITSM tools regarding any kind of IT-related issues

* Interact with second line support or external vendors in all tasks related to IT infrastructure and applications in order to avoid or solve problems and incidents

* Register, prioritize and document all incidents reported to the service desk using the relevant tools following the incident management procedure.

* Diagnose software and hardware problems in order to find the right solution and thereby help the end user

* Actively participate in knowledge sharing among colleagues in order to create and implement best practice

* Take responsibility for own learning and keep updated within own area of responsibility to secure continuous competence building and personal growth

Our requirements

* Doświadczenie na podobnym stanowisku

* Otwarty umysł i zorientowanie na znalezienie rozwiązania problemu

* Dobre umiejętności komunikacyjne i czerpanie przyjemność z pracy z ludźmi

* Swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie w języku angielskim - poziom B2

* Znajomość sposobu zarządzania zgłoszeniami i incydentami opisanymi w ITIL, będzie dodatkowa zaletą

* A year of experience from a similar position

* You are open-minded as a person and can-do approach when dealing with challenges

* You like to work in a role with high customer-focus and have good communication skills

* Communicating freely both orally and in writing in English - level B2

* Knowledge of request and incident management, according to ITIL, will be considered an advantage

 • Benefits

 • private medical care

 • life insurance

 • fruits

 • integration events

 • retirement pension plan

 • redeployment package

 • Training access to Udemy platform, English courses

 • Modern office and equipment

 • Attractive benefit package

About this opportunity / O tej roli

Jako Specjalista IT Service Desk będziesz z odpowiedzialny za wsparcie użytkowników końcowych w przypadku awarii IT lub zgłoszeń zgodnie ze zdefiniowanymi procesami. Będziesz pełnić funkcję pierwszego poziomu wsparcia dla wszystkich użytkowników końcowych, współpracować z innymi zespołami w celu rozwiązywania zadań, które wymagają niezależnej oceny i podjęcia własnych decyzji dotyczących sposobu ich rozwiązywania.

Będziesz pracować z wieloma wspaniałymi koleżankami i kolegami w naszym nowym biurze w Warszawie. Należy pamiętać, że pracujemy od poniedziałku do niedzieli, na zmiany między 6:00 a 22:00, jednakże zmiany weekendowe mogą przypaść ci w udziale raz na kilka miesięcy.

Oferujemy wynagrodzenie brutto w wysokości 7.000 PLN i możliwość rozwoju kariery poprzez staże w innych zespołach informatycznych po roku pracy.

Welcome to the IT Service Desk Team 3 team. the IT Service Desk Poland team acts with cross border incident management and request fulfilment, mostly for Scandinavian countries, takes responsibility at global level for successful deliveries.

You will be working with a lot of great colleagues in our new office in Warsaw. Please note we work from Monday till Sunday, covering shifts between 6:00 and 22:00, however, we cover weekend shifts once every a couple of months.

We offer a gross salary of PLN 7,000 and the possibility of career development through internships in other IT teams after one year of work experience.

Who you are / Kim jesteś

Współpraca. Zaangażowanie. Pasja. Odwaga. Są to wartości, które kierują nami w osiąganiu najlepszych wyników - i wyobrażamy sobie, że dzielisz się nimi z nami.

Collaboration. Ownership. Passion. Courage. These are the values that guide us in being at our best - and that we imagine you share with us.

Jeśli ten opis pasuje do ciebie, to skontaktuj się z nami.

If this sounds like you, get in touch!

Next steps

At Nordea, we know that an inclusive workplace is a sustainable workplace. We deeply believe that our diverse backgrounds, experiences, characteristics and traits make us better at serving customers and communities. So please come as you are.

NORDEA Bank Abp SA Oddział w Polsce

Nordea is a leading Nordic universal bank. We are helping our customers realise their dreams and aspirations – and we have done that for 200 years. We want to make a real difference for our customers and the communities where we operate – by being a strong and personal financial partner.

W Nordea wykorzystujemy moc technologii, aby na nowo odkrywać przyszłość bankowości. Trwa rewolucja technologiczna - a Ty możesz wziąć w niej udział. Choć jesteśmy bankiem skandynawskim, jesteśmy również jednym z największych pracodawców IT w Polsce. Współpracując z międzynarodowymi zespołami w inspirującym środowisku pracy, będziesz miał wiele możliwości poszerzenia swoich umiejętności i rozwoju kariery.

Zespół IT Service Desk zajmuje się obsługą incydentów i realizacją zgłoszeń użytkowników z większości krajów skandynawskich, bierze również odpowiedzialność za ich obsługę przez inne zespołów IT.

As an IT Service Desk Specialist you will be responsible for supporting end users in case of appearing IT issues or standard requests according to defined processes and you will act as first level support. You will work together with other teams in order to solve tasks that require independent assessment and making own decisions on how they should be solved.

In Nordea, we're harnessing the power of technology to reinvent the future of banking. A tech revolution is underway - and you can make an impact. Though we're a Nordic bank, we're also one of the largest IT employers in Poland. Working with international teams in an inspiring working environment, you'll have lots of opportunities to expand your skills and advance your career.

Scroll to the company’s profile
This is how we work
This is how we work