Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.''
 
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarska 42, 01-171Warszawa.
 
Ponadto, informujemy, że:
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko IT Specialists Business Systems  na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

IT Specialist - Business Systems

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.O firmie

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Konstantynów

Sosnowiec

top

Sumitomo SHI FW (SFW) is a global, innovative provider of energy and environmental technologies and services focusing on low emissions, high efficiency and fuel flexibility. Our solutions expand from our world leading circulating fluidized bed (CFB) technology, to long duration energy storage solutions (Liquified Air Energy Storage, ”CryoBattery™”), flue gas cleaning, gasification, waste heat boilers and a full spectrum of services for the global power and industrial markets.

Our vision is to continuously broaden our portfolio of products and services for decarbonization, decentralization and digitalization of energy industry by advancing our in-house technologies and developing alliances with new partners. Our goal is to provide sustainable energy solutions for a wide portfolio of customer needs in the fields of power generation, storage and network services. The Sumitomo SHI FW quality and service rely on our 1 500 talented people with deep know-how and experience in the industry.
We are a part of Sumitomo Heavy Industries Ltd. For more information, please visit:
https://www.shi-fw.com/

top

Sumitomo SHI FW Energia in Poland

Is looking for:

IT Specialist - Business Systems

Place of work: Sosnowiec

ROLE

Business Systems Specialist will work in international team supporting, implementing and developing IT business systems. Work will include maintaining document management, financial, HR and project related systems running worldwide using remote tools from our office in Sosnowiec.

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in Computer Science Engineering,
 • 3 years of experience on similar position,
 • Very good written and spoken English,
 • Knowledge of Windows 10 and Office 2016 / Office 365,
 • Knowledge of Windows Active Directory, Windows Server environment,
 • Knowledge of Microsoft SharePoint Server,
 • Knowledge of Microsoft SQL Server,
 • Knowledge of ERP, CRM, HR&Payroll concepts.

WE OFFER

 • Work in a company with an established position on a market,
 • Comfortable & friendly work environment,
 • Participation in international projects,
 • Opportunity for professional development as IT Specialist.
 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) za pomocą przycisku Aplikuj. Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Sumitomo SHI FW (SFW) is a global, innovative provider of energy and environmental technologies and services focusing on low emissions, high efficiency and fuel flexibility. Our solutions expand from our world leading circulating fluidized bed (CFB) technology, to long duration energy storage solutions (Liquified Air Energy Storage, ”CryoBattery™”), flue gas cleaning, gasification, waste heat boilers and a full spectrum of services for the global power and industrial markets.

Our vision is to continuously broaden our portfolio of products and services for decarbonization, decentralization and digitalization of energy industry by advancing our in-house technologies and developing alliances with new partners. Our goal is to provide sustainable energy solutions for a wide portfolio of customer needs in the fields of power generation, storage and network services. The Sumitomo SHI FW quality and service rely on our 1 500 talented people with deep know-how and experience in the industry.
We are a part of Sumitomo Heavy Industries Ltd. For more information, please visit:
https://www.shi-fw.com/

Sumitomo SHI FW Energia in Poland

Is looking for:

IT Specialist - Business Systems

ROLE

Business Systems Specialist will work in international team supporting, implementing and developing IT business systems. Work will include maintaining document management, financial, HR and project related systems running worldwide using remote tools from our office in Sosnowiec.

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in Computer Science Engineering,
 • 3 years of experience on similar position,
 • Very good written and spoken English,
 • Knowledge of Windows 10 and Office 2016 / Office 365,
 • Knowledge of Windows Active Directory, Windows Server environment,
 • Knowledge of Microsoft SharePoint Server,
 • Knowledge of Microsoft SQL Server,
 • Knowledge of ERP, CRM, HR&Payroll concepts.

WE OFFER

 • Work in a company with an established position on a market,
 • Comfortable & friendly work environment,
 • Participation in international projects,
 • Opportunity for professional development as IT Specialist.
 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) za pomocą przycisku Aplikuj. Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Ogłoszenie archiwalne