Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:

Wzięcie udziału w rekrutacji będzie wiązać się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CPI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494550, posiadająca numer REGON 147057730 (dalej zwana „Spółką” lub „Administratorem”).

 

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
CPI Poland Sp. z o.o.

IT Specialist Property Accounting

CPI Poland Sp. z o.o.O firmie

CPI Poland Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 81

Warszawa

CPI Property Group (CPI PG) jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Należy do wąskiego grona firm w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce rating Baa2, a Standard&Poor’s: BBB.
 
CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 7,9 miliarda euro.
 
W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza osiemnastoma nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego. Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie, Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.
IT Specialist Property Accounting
Miejsce pracy: Warszawa

Jesteś dobrym kandydatem jeśli:

 • Posiadasz perfekcyjną znajomość Excela
 • Znasz system Navison/MS Dynamics/Axapta
 • Masz znajomość angielskiego na poziomie min B2
 • Bierzesz odpowiedzialność za swoją pracę, dbasz o szczegóły, jesteś dokładny, zaangażowany o wysokich zdolności analitycznych
 • Posiadasz doświadczenia min. 3 lat na podobnym stanowisku

Mile widziane:

 • Znajomość aspektów umów najmu
 • Znajomość podstaw księgowości

Na stanowisku IT Specialist będziesz odpowiedzialny za:

 • Wspieranie działań zespołu Property Management Accounting przy pracy na systemie Axapta
 • Setupowanie nowych budynków w systemie Axapta
 • Tworzenie interfejsów pomiędzy Axapta a innymi narzędziami – (bankowość elektroniczna/hurtownia danych/DocFlow itd.)
 • Rozwijanie nowych narzędzi IT oraz kontakt z osobami wdrażającymi nowe narzędzia w HQ
 • Administrację dostępami w systemie Axapta/Docflow itd
 • Pomoc w tworzeniu raportów i rozwiązań ułatwiających pracę w excel

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Rozwój w nowo tworzącym się zespole
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, angielski itp.)
 • Dogodną lokalizację biura
 • Przyjazną atmosferę pracy

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z nami prosimy o przesłanie CV
Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
Wzięcie udziału w rekrutacji będzie wiązać się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CPI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494550, posiadająca numer REGON 147057730 (dalej zwana „Spółką” lub „Administratorem”).
Ze Spółką można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby lub mailowo wysyłając maila na następujący adres e-mail: [email protected]
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), który ponosi funkcjonalną i organizacyjną odpowiedzialność za zgodność z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi Spółki w zakresie ochrony danych osobowych. IOD został powołany Robert Schejbal. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] albo poczty na adres Vladislavova 1390/17, 110 00 Praga 1, Czechy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Praktykant do Działu Prawnego. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres prowadzonej rekrutacji a następnie negocjowania umów z kandydatami na ww. stanowisko, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2020r..
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, gromadzonych przez nas na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych poza Administratorem będą spółki z grupy kapitałowej CPI Property Group.
Administrator nie będzie przesyłać Pana/Pani danych osobowych do jakichkolwiek krajów trzecich albo organizacji międzynarodowych.
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan zażądać: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane do kontaktu są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Z daleko idącej ostrożności, wskazujemy, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
CPI Property Group (CPI PG) jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Należy do wąskiego grona firm w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce rating Baa2, a Standard&Poor’s: BBB.
 
CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 7,9 miliarda euro.
 
W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza osiemnastoma nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego. Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie, Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.
IT Specialist Property Accounting

Jesteś dobrym kandydatem jeśli:

 • Posiadasz perfekcyjną znajomość Excela
 • Znasz system Navison/MS Dynamics/Axapta
 • Masz znajomość angielskiego na poziomie min B2
 • Bierzesz odpowiedzialność za swoją pracę, dbasz o szczegóły, jesteś dokładny, zaangażowany o wysokich zdolności analitycznych
 • Posiadasz doświadczenia min. 3 lat na podobnym stanowisku

Mile widziane:

 • Znajomość aspektów umów najmu
 • Znajomość podstaw księgowości

Na stanowisku IT Specialist będziesz odpowiedzialny za:

 • Wspieranie działań zespołu Property Management Accounting przy pracy na systemie Axapta
 • Setupowanie nowych budynków w systemie Axapta
 • Tworzenie interfejsów pomiędzy Axapta a innymi narzędziami – (bankowość elektroniczna/hurtownia danych/DocFlow itd.)
 • Rozwijanie nowych narzędzi IT oraz kontakt z osobami wdrażającymi nowe narzędzia w HQ
 • Administrację dostępami w systemie Axapta/Docflow itd
 • Pomoc w tworzeniu raportów i rozwiązań ułatwiających pracę w excel

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Rozwój w nowo tworzącym się zespole
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, angielski itp.)
 • Dogodną lokalizację biura
 • Przyjazną atmosferę pracy

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z nami prosimy o przesłanie CV
Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
Wzięcie udziału w rekrutacji będzie wiązać się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CPI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000494550, posiadająca numer REGON 147057730 (dalej zwana „Spółką” lub „Administratorem”).
Ze Spółką można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby lub mailowo wysyłając maila na następujący adres e-mail: [email protected]
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), który ponosi funkcjonalną i organizacyjną odpowiedzialność za zgodność z regulacjami prawnymi i wewnętrznymi Spółki w zakresie ochrony danych osobowych. IOD został powołany Robert Schejbal. Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] albo poczty na adres Vladislavova 1390/17, 110 00 Praga 1, Czechy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Praktykant do Działu Prawnego. Podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane pozyskane w celu rekrutacji przechowujemy przez okres prowadzonej rekrutacji a następnie negocjowania umów z kandydatami na ww. stanowisko, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2020r..
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, gromadzonych przez nas na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych poza Administratorem będą spółki z grupy kapitałowej CPI Property Group.
Administrator nie będzie przesyłać Pana/Pani danych osobowych do jakichkolwiek krajów trzecich albo organizacji międzynarodowych.
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, może Pani/Pan zażądać: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane do kontaktu są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Z daleko idącej ostrożności, wskazujemy, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Ogłoszenie archiwalne