Ta oferta pracy jest nieaktualna od 134 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

IT Support Engineer (m/f)

 • Szczecin, zachodniopomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  IT Support Engineer (m/f) in Strettin

  Jesteśmy pionierami.
  W Amazon dążymy do tego, by stać się firmą, która najlepiej na całym świecie dba o potrzeby klienta – miejscem, w którym każdy będzie mógł znaleźć, odkryć i kupić wszystko to, czego pragnie. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli nieustannie zachwycać naszych klientów i dalej przekraczać kolejne granice. To Twoja wielka szansa na stworzenie historii.

  Poszukujemy utalentowanych i zmotywowanych kandydatów na stanowisko IT Support Engineer, którzy będą gotowi dołączyć do kadr światowej klasy działu ds. logistyki i operacji – to właśnie na tym polega funkcjonowanie naszych centrów logistycznych.

  Do naszych centrów logistycznych poszukujemy bystrych osób – takich jak Ty – które mają zmysł uważnej obserwacji. W szczególności zależy nam na umiejętności monitorowania wszystkich aspektów infrastruktury IT oraz obsługi technicznej systemów, co obejmuje między innym sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz funkcje serwerowe.

  Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku będzie działać na miejscu, aby wspierać nasze centrum logistyczne. Podlegając Managerowi ds. IT odpowiedzialnemu za daną lokalizację, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracować z lokalnymi inżynierami i szerszym gronem zespołów z działu ds. operacji, aby wdrażać i utrzymywać krytyczną infrastrukturę IT. Zatrudniona osoba będzie również zapewniać systemom codzienne wsparcie w celu zaspokajania potrzeb biznesowych w zależności od ich występowania.

  IT Support Engineer (m/f)
  Miejsce pracy: Szczecin
  59801
  Twoja rola i obowiązki:
  • Zapewnianie optymalnej wydajności działania infrastruktury IT oraz sprzętu
  • Dopilnowanie, by wyznaczone dla działu kluczowe wskaźniki efektywności przyjmowały odpowiednie wartości, a postanowienia Umów o gwarantowanym poziomie usług były respektowane w danej lokalizacji
  • Nadzorowanie bieżących procesów zarządzania inżynierami oraz technikami zatrudnionymi w dziale ds. IT, jak również przygotowywanie raportów dla IT Managera
  • Weryfikowanie, modyfikowanie i spełnianie żądań dotyczących zarządzania zmianami w zależności od potrzeb
  • Zarządzanie dostępnością całego sprzętu i infrastruktury IT oraz koordynowanie jej z nastawieniem na ciągłe doskonalenie procesów
  • Przeprowadzanie losowych kontroli w centrum logistycznym pod kątem infrastruktury technicznej, zapewniających przestrzeganie aktualnych wytycznych firmy Amazon w zakresie infrastruktury IT i norm BHP
  • Utrzymywanie kontaktu z wykonawcami i dostawcami zewnętrznymi oraz zrozumiałe komunikowanie wykrytych problemów technicznych
  • Rozwiązywanie doraźnych problemów w zależności od potrzeb
  • Koncentrowanie się na potrzebach klientów wewnętrznych oraz zapewnianie im znakomitej obsługi
  • Utrzymywanie kontaktu z dostawcami, tworzenie zapytań ofertowych oraz zaopatrywanie w sprzęt zgodnie z obowiązującymi zasadami, dostępnymi budżetami i zapotrzebowaniem operacyjnym
  • Reprezentowanie działu ds. IT podczas spotkań i rozmów telekonferencyjnych organizowanych w centrach logistycznych
  • Przygotowywanie cotygodniowych raportów przedstawiających wskaźniki i wykonane zadania
  • W zależności od potrzeb: zapewnianie doradztwa i prowadzenie szkoleń dla techników i pozostałych inżynierów oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego ds. kwestii technicznych dla zespołów wsparcia pracujących zdalnie

  Podstawowe kwalifikacje i umiejętności:

  • Ukończone studia licencjackie
  • Doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego systemów Linux/Unix i MS Windows
  • Gruntowna wiedza z zakresu podstawowych technologii internetowych, w tym routingu i przełączania, serwerów DNS i DHCP, przesyłania poczty, modelu OSI
  • Doświadczenie w kontaktach z klientami i pełnieniu funkcji technicznej wymagającej solidnych umiejętności technicznych oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie, w kontaktach z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich poziomach firmy
  • Doświadczenie w nadzorowaniu pracy zespołu
  • Potwierdzone umiejętności zarządzania projektami, zwłaszcza tymi z zakresu wykonywania zadań technicznych
  • Zaawansowane umiejętności analityczne w połączeniu z potwierdzonymi zdolnościami z zakresu rozwiązywania problemów
  • Udokumentowana umiejętność działania w sposób samodzielny w sytuacjach stresowych, która pozwoli skutecznie godzić wiele zadań
  • Skrupulatność i sumienność w tworzeniu jasnej i zwięzłej dokumentacji
  • Możliwa do wykazania chęć uczenia się i stosowania nowych technologii, a także mobilność pozwalająca spędzić w podróży do 10-20% czasu pracy
  • Stanowisko wymaga pewnych nakładów pracy fizycznej:
   • osoba zatrudniona na stanowisku IT Support Engineer być może będzie musiała pracować w ciasnych pomieszczeniach, pustkach podpodłogowych o wysokości ok. 1,2 m lub wewnątrz centrali wentylacyjnych
   • podnoszenie ciężarów o wadze do 40 kg
   • dbanie o czystość i prace konserwacyjne
   • praca na wysokościach i podwyższonych miejscach

  Preferowane kwalifikacje i umiejętności:
  • Certyfikat potwierdzający umiejętność obsługi systemu Linux/Unix i MS Windows oraz wiedzę o programie Cisco – sieci LAN/WAN i bezprzewodowe
  • Wyższe wykształcenie informatyczne/teleinformatyczne
  • Doświadczenie zawodowe zdobyte w dynamicznym środowisku i obejmujące w dużej mierze obsługę klienta
  • Doświadczenie w zakresie zarządzania działem ds. pomocy technicznej
  • Wiedza z dziedziny telekomunikacji, w tym w zakresie telefonii VOIP/SIP i telefonii mobilnej będzie mile widziana

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.