Oferta pracy

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV: „Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36." Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180 kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości). 2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected] 3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
Cersanit S.A.

IT System Engineer - Inżynier Systemów IT

Cersanit S.A.O firmie

 • pomorskie

  pomorskie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 13 mar 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)

Technologie, których używamy

Wymagane

 • SQL

 • MySQL

 • Oracle

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie prawidłowego działania i dostępności systemów informatycznych.

 • Współpraca z użytkownikami systemów IT w zakresie prowadzonych projektów wdrożeniowych i prac rozwojowych.

 • Utrzymanie i serwis systemu oraz stała praca nad poprawą jakości wdrożonych funkcjonalności.

 • Skuteczna realizacja zaplanowanego rozwoju systemu ERP.

 • Praca nad minimalizacją incydentalności systemu.

Nasze wymagania

 • Zdobyłeś/aś min. 2 lata doświadczenia w obszarze systemów ERP.

 • Znasz od strony praktycznej bazy danych (Oracle, MSSQL) oraz potrafisz pisać efektywne zapytania SQL.

 • Posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe lub jesteś w trakcie studiów zaocznych.

 • Znajomość języka angielskiego umożliwia Ci czytanie dokumentacji technicznej.

 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • Znajomość systemu IFS, SAP.

To oferujemy

 • Możliwość pracy w systemie zdalnym lub w jednej z naszych lokalizacji: Kielce, Opoczno, Krasnystaw, Wałbrzych, Starachowice.

 • Dostęp do najnowszych technologii IT stosowanych w systemach klasy ERP.

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wysoką samodzielność w działaniu.

 • Ciekawe wyzwania zawodowe w rozwijającej się organizacji.

 • Wsparcie na każdym etapie zatrudnienia.

 • Atrakcyjny system premiowy uzależniony od realizacji celów.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • jeden krótszy dzień pracy

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje