CERSANIT S.A.

IT System Engineer

CERSANIT S.A.O firmie

 • Wałbrzych, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 18 dni
  7 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista
top

Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

IT System Engineer

Miejsce pracy: Wałbrzych
top2

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • utrzymywanie infrastruktury serwerowej oraz sieciowej w lokalizacji Wałbrzych;
 • rozwój i optymalizacja systemów IT; 
 • automatyzowanie procesów za pomocą PowerShell w środowisku Active Directory;
 • udział we wspólnych projektach IT.

Do skutecznej realizacji zadań, będą Ci potrzebne:

 • znajomość technologii Microsoft: Windows Server, Active Directory, Powershell, Office, MS SQL;
 • znajomość technologii sieciowych: DHCP, DNS, VLAN, WAN;
 • znajomość technologii wirtualizacji, w szczególności produktów VmWare;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej i poszukiwanie rozwiązań;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • silne zorientowanie na realizację celów i wypracowanie rozwiązań;
 • predyspozycja do poszukiwania optymalizacji i usprawnień;
 • otwartość na pracę w zespole.

Co oferujemy Pracownikom?

 • Ubezpieczenie grupowe - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Nauka języka obcego w godzinach pracy
 • Karnet sportowy - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Elastyczne godziny pracy; krótsze piątki - dłuższe weekendy
 • Coroczny program szczepień profilaktycznych, opieka medyczna
 • Fitness, rehabilitacja, sauna, konsultacje z lekarzem
 • Wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia
 • Restauracją w siedzibie firmy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Cersanit S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

IT System Engineer

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • utrzymywanie infrastruktury serwerowej oraz sieciowej w lokalizacji Wałbrzych;
 • rozwój i optymalizacja systemów IT; 
 • automatyzowanie procesów za pomocą PowerShell w środowisku Active Directory;
 • udział we wspólnych projektach IT.

Do skutecznej realizacji zadań, będą Ci potrzebne:

 • znajomość technologii Microsoft: Windows Server, Active Directory, Powershell, Office, MS SQL;
 • znajomość technologii sieciowych: DHCP, DNS, VLAN, WAN;
 • znajomość technologii wirtualizacji, w szczególności produktów VmWare;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej i poszukiwanie rozwiązań;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • silne zorientowanie na realizację celów i wypracowanie rozwiązań;
 • predyspozycja do poszukiwania optymalizacji i usprawnień;
 • otwartość na pracę w zespole.

Co oferujemy Pracownikom?

 • Ubezpieczenie grupowe - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Nauka języka obcego w godzinach pracy
 • Karnet sportowy - oferta dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Elastyczne godziny pracy; krótsze piątki - dłuższe weekendy
 • Coroczny program szczepień profilaktycznych, opieka medyczna
 • Fitness, rehabilitacja, sauna, konsultacje z lekarzem
 • Wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia
 • Restauracją w siedzibie firmy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne