Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

ITC Accountant with English

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-16

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  SSC w Poznaniu was created in Poznan in May 2011.Today, we provide various accounting, legal and HR services to the Bridgestone Group Companies across Europe. We hire over 150 employees who support our Business Partners in six languages (English, French, German, Spanish, Italian as well as Polish). We are looking for candidates for a position: 
  ITC Accountant with English
  Permanent contract

  Responsibilities:

  • ITC operations:
  • posting incoming payments,
  • resolving unallocated cash items,
  • direct debit processing,
  • customer accounts reconciliation,
  • preparation of various reports and their analysis,
  • ensuring high quality of performed tasks,
  • first line contact and support to ITC related queries,
  • process improvements,
  • participation in internal projects.

  Requirements:

  • understanding of accounting principles, 
  • very good knowledge of English, additional European language is an asset,
  • minimum 2 years’ of accounting experience,
  • relevant secondary education ( or post-secondary accounting training),
  • high level of customer service and very good communication skills,  
  • knowledge of SAP ERP package is a plus,
  • good MS Office skills.

  We offer:

  • work in a professional, multinational and dynamic environment,
  • friendly and supportive working atmosphere,
  • possibility to participate in a number of wide-ranging projects,
  • opportunity to demonstrate and implement your own initiatives,
  • comprehensive benefit package, including parking spot.

  We offer:

  Medical care
  Sports card
  Lunch card or co-financing for meals
  Office in the city center, good communication
  Coffee, tea, well-equipped kitchen, fruit Wednesdays, employees' birthday
  Modern building
  Parking spot
  Work in a professional, multinational and dynamic environment
  Friendly and supportive working atmosphere,
  Possibility to participate in a number of wide-ranging projects

  If you are interested, please apply sending your CV by clicking on the “Apply” button.

  Klikając przycisk „aplikuj”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną,  akceptujesz jej treść i rozumiesz, że poprzez dobrowolne podanie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; wskazane przez Ciebie dane kontaktowe jak również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do oceny Twoich kompetencji na dane stanowisko będące przedmiotem rekrutacji, wyrażasz dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikujesz.
   
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu.
   
  Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym ocena i weryfikacja Twoich kompetencji do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji.
   
  Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie zgodnie z Klauzulą Informacyjną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
   
  Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych kliknij TUTAJ .

  Klauzula Informacyjna

   

  1. ADMINISTRATOR

  Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot z grupy Bridgestone wskazany w ogłoszeniu o pracę dotyczącym stanowiska, na które aplikujesz. Administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

   

  1. DANE KONTAKTOWE

  W zależności od tego, który z podmiotów z grupy Bridgestone jest Administratorem Twoich danych, w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z odpowiednio poprzez następujące środki kontaktu:

  • za pośrednictwem poczty: Bridgestone - ul. Królowej Jadwigi 43, , 61-872 Poznań (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
  • osobiście w siedzibie rekrutacyjnej Administratora, tj. Bridgestone - ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

   

  1. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny i weryfikacji Twoich kompetencji do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji. W niektórych przypadkach dajemy Ci możliwość udzielenia dodatkowej zgody na umieszczenie przez nas Twojej aplikacji w naszej bazie kandydatów - jeżeli wyrażono taką dodatkową zgodę, dodatkowym celem przetwarzania będzie dołączenie Twojej aplikacji do naszej bazy kandydatów i przedstawianie Tobie dodatkowych ofert pracy zgodnie z Twoimi kwalifikacjami.

   

  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I WYRAŻENIA ZGÓD
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego a ich niepodanie może uniemożliwić Twój udział w rekrutacji; mamy na myśli dane określone art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe oraz jakiekolwiek dane umożliwiające kontakt z Tobą; w niektórych przypadkach koniecznym będzie dla nas dokonanie oceny Twoich kwalifikacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne i udział w takiej rekrutacji nie jest uzależniony od takiej zgody; nie musisz umieszczać takich danych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym
  • wyrażenie ewentualnej zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umieszczenia Twojej aplikacji w bazie kandydatów Administratora przez okres 1 roku; fakt wyrażenia lub niewyrażenia tej zgody nie ma wpływu na konkretny proces rekrutacji, w którym bierzesz udział
  • podane dane będą przetwarzane:
   • na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy - w zakresie nimi objętym
   • w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą
   • celem oceny Twoich kwalifikacji (jeśli dotyczy) – w zakresie wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji oraz oceny rekrutacji w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla przeprowadzenia takiej oceny
   • celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji – w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami
   • na podstawie wyrażonej zgody (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele konkretnej rekrutacji lub/i przyszłych rekrutacji)
  • w toku rekrutacji możemy podjąć decyzję, że przetwarzanie niektórych danych (podanych dobrowolnie przez Ciebie) jest konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji (np. oczekiwane wynagrodzenie) – będziemy je wtedy przetwarzać w związku z naszym uzasadnionym interesem

   

  1. ZGODA

  Pamiętaj, że możesz wycofać każdą zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem kanałów komunikacji podanych w pkt II powyżej. Możesz również cofnąć ją w odpowiedzi na wysłaną ofertę pracy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego pozostaje bez wpływu na ten proces przy czym cofnięcie ewentualnej zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych oznaczać będzie rezygnację z utrzymania Twojej aplikacji w bazie.

   

  1. ODBIORCY DANYCH

  Na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Twoje dane mogę zostać przekazane przez nas doradcom rekrutacyjnym, dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami oraz w zakresie realizacji procesu rekrutacji - Centrum Usług Wspólnych Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu (jeśli nie jest Administratorem w danym procesie rekrutacji).

   

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane jedynie w zakresie i czasie koniecznym do zrealizowania danego celu tak długo jak będziemy mieli do tego podstawę prawną:

   

  • dane osobowe określone na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy - w zakresie nimi objętym będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego - do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora
  • dane przetwarzane w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego - do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora
  • wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji oraz ocena rekrutacji oraz inne dane, co do których podjęto decyzję o konieczności ich przetwarzania celem przeprowadzenia rekrutacji będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego - do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora
  • dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie na podstawie zgody w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody nie dłużej niż gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz
  • wszystkie dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku rekrutacji przetwarzane celem umieszczenia Twojej aplikacji w naszej bazie na podstawie Twojej zgody – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia

   

  1. TWOJE PRAWA

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

   

  dostępu do Twoich danych

   

  w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych

   

  sprostowania Twoich danych

   

  gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

   

  usunięcia Twoich danych

  • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • gdy zgłosisz zasadny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

  do ograniczenia przetwarzania Twoich danych

  • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
  • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu

  do przenoszenia Twoich danych

  otrzymanie Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych (np. Twoje dokumenty aplikacyjne możemy przesłać innemu, wskazanemu przez Ciebie pracodawcy)

  do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

  w przypadku przetwarzania danych na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora przy czym Administrator zachowuje prawo do wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

   

  1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje. Proces rekrutacyjny każdorazowo prowadzony jest przez uprawnionego przez Administratora rekrutera.

   

  1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.