Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe zostaną również usunięte w przypadku, gdy wycofa Pan/Pani wcześniej wyrażoną zgodę.

W sytuacji, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Net Credit może przekazać Pana/Pani dane osobowe podmiotom trzecim takim jak partnerzy biznesowi wspomagający NetCredit w prowadzeniu, lub obsłudze procesów rekrutacyjnych, świadczeniu usług outsourcingu pracowniczego (np.: agencje zatrudnienia, firmy outsourcingowe, spółki udostępniające systemy informatyczne), i innych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również inne spółki z grupy kapitałowej Net Credit, w zakresie w jakim wynika to z wymogów korporacyjnych. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych do wskazanych kategorii odbiorców zawsze odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

W związku z wymogami korporacyjnymi Net Credit Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (w szczególności Republika Łotewska). Net Credit zapewnia, że przekazanie danych osobowych do państw trzecich będzie posiadało odpowiednią podstawę prawną (np. Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską, Wiążące Reguły Korporacyjne). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zwracając się ze swoim żądaniem na adres e-mail [email protected] Dane zostaną udostępnione w formie elektronicznej na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail ([email protected]) lub pisemnie (na adres siedziby spółki Net Credit).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Net Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. życiorys, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej, w zakresie szerszym niż wynika on z przepisów Kodeksu pracy, do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
TWINO

Java Developer

TWINOO firmie

TWINO

Prosta 68

Warszawa

top

Java Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Tworzenie i utrzymywanie aplikacji sprzedażowych
 • Pisanie automatycznych testów jednostkowych i integracyjnych do tworzonych aplikacji
 • Udział w przeglądach kodu źródłowego
 • Utrzymywanie przejrzystego kodu w oparciu o code review
 • Współpraca z biznesem w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań informatycznych
 • Branie udziału w codziennym planowaniu i raportowaniu zadań

Czego oczekujemy:

 • Znajomość narzędzi REST, HTML5, ANGULAR, ANSIBLE, JENKINS, GRADLE, SPRING, Groovy, Hibernate, Camel, Hazelcast, JUNIT, SPOCK, JIRA lub podobnych
 • Znajomość i rozumienie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania takich jak: TDD, BDD, DDD
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Java Dewelopera (lub Junior Java Developera)
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2)
 • Doświadczenie w branży finansowej będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • Pracę z młodym, dynamicznym i pełnym pasji zespołem dwukrotnie nagrodzonym Gwiazdą Obsługi Jakości (2018, 2019)
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów
bottom

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani po kliknięciu w przycisk „Aplikuj”.

 
Pełna treść zgody i informacji po kliknięciu buttona „Aplikuj”.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej jako „Net Credit”).
 
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Net Credit procesów rekrutacyjnych.

W ramach trwającej rekrutacji Net Credit przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. W zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy Net Credit przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest również podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Java Developer

Zakres zadań:

 • Tworzenie i utrzymywanie aplikacji sprzedażowych
 • Pisanie automatycznych testów jednostkowych i integracyjnych do tworzonych aplikacji
 • Udział w przeglądach kodu źródłowego
 • Utrzymywanie przejrzystego kodu w oparciu o code review
 • Współpraca z biznesem w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań informatycznych
 • Branie udziału w codziennym planowaniu i raportowaniu zadań

Czego oczekujemy:

 • Znajomość narzędzi REST, HTML5, ANGULAR, ANSIBLE, JENKINS, GRADLE, SPRING, Groovy, Hibernate, Camel, Hazelcast, JUNIT, SPOCK, JIRA lub podobnych
 • Znajomość i rozumienie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania takich jak: TDD, BDD, DDD
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Java Dewelopera (lub Junior Java Developera)
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2)
 • Doświadczenie w branży finansowej będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • Pracę z młodym, dynamicznym i pełnym pasji zespołem dwukrotnie nagrodzonym Gwiazdą Obsługi Jakości (2018, 2019)
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani po kliknięciu w przycisk „Aplikuj”.

 
Pełna treść zgody i informacji po kliknięciu buttona „Aplikuj”.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej jako „Net Credit”).
 
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Net Credit procesów rekrutacyjnych.

W ramach trwającej rekrutacji Net Credit przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. W zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy Net Credit przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest również podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne