Journalist - Editor

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 04.06.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 04.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  International Institute of Longevity sp. z o.o.

  International organisation focusing on trends and best practices in healthy longevity and preventive health. 

  Journalist - Editor

  Workplace: Wrocław

  We are looking for an enthusiastic Journalist/Editor with interest in healthy longevity, science and preventive healthcare to collaborate with our team. The successful candidate will be a skilled writer with a passion for the topic and capable of both informing and entertaining our readers

   Responsibilities

  • Conduct research to select interesting and relevant news
  • Interview key experts in the field of healthy longevity
  • Writting well structured articles and interviews
  • Maintain notes and audio recordings

  Requirements

  • Passion and interest in healthy longevity, preventive healthcare, science and technology
  • Ability to follow strict deadlines
  • Fluency in English 
  • Experience in conducting interviews and podcasts
  • Computer proficiency (MS Office, digital editing, web search)
  • Excellent communication, observation and deduction skills
  • Integrity, emotional intelligence and passion
  • Proven working experience as a journalist, reporter or a blogger will be an asset

  We offer:

  We are open to various ways of colaboration depending on experience and availibility of the candicate: freelance, parttime or contract.

  Opportunity to work in an international environment and high level contacts in the sector. 

  If you are interested, please send your CV via Aplikuj button below.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do International Institute of Longevity sp z o.o. z siedzibą we Wroclawiu przy ul.Grabarskiej 1 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez International Institute of Longevity sp z o.o. z siedzibą we wroclawiu  przy ul. Grabarskiej 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu otrzymania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż30 dni od momentu rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu otrzymania CV.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.