Ta oferta pracy jest nieaktualna od 163 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Journalist - Redaktor

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-01-08

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKIE  RADIO  S.A.
  has launched a recruitment process to select a
  journalist (redaktor)
  for thenews.pl website,
  to work in the English Section of Polish Radio’s foreign service
  Miejsce pracy: Warszawa

  The duties of the person employed in this position will include:

  • writing and editing news in English published on thenews.pl and on the Section’s social media accounts,
  • working with other journalists and members of the Section,
  • liaising with members of teams on other Polish Radio services.

  Candidates are expected to have:

  • a university degree,
  • at least 2 years of experience in journalism,
  • high-level language skills in both English and Polish,
  • very good knowledge of the conventions and standards of English-language journalism,
  • very good knowledge of Polish domestic and foreign policy,
  • experience with editing software,
  • experience with sound-editing systems,
  • experience with professional audio equipment,
  • flexibility (rotating shift patterns, including some weekend work),
  • communication skills and the ability to work in a team,
  • good manners,
  • organisational skills and the ability to be a self-starter,
  • ability to deal with stress.

  We offer:

  • a contract of employment,
  • professional development opportunities,
  • excellent location near subway, free parking,
  • perks including subsidised trips, cinema and theatre tickets, Multisport cards,
  • private medical care on preferential terms.


  IMPORTANT:

  In order to be considered, candidates should submit examples of their journalistic work in English, a cover letter in English and an English-language CV.
  This is not a position suitable for translators or advertising agency staff without experience in journalism or for beginners.
   

  Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko redaktora, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

  Zostałem/am poinformowany, że:

  Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

  Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

  Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

  ……………..........................………………………………..
  (data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)
   
   

  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

  Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie do 4 lutego 2019 r.

  W tytule e-maila prosimy podać dopisek:  redaktor „thenews.”

  Uwagi dodatkowe:
  1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.