Ta oferta pracy jest nieaktualna od 197 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Accountant – English Speaker

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-06-06

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DFDS Polska was established as a financial shared service centre for Danish shipping & logistics company DFDS A/S in 2013. Our company is based in the heart of Poznan, and employs now ca. 220 employees.

  Every day we partner our customers and colleagues from over 20 countries in their operations.

  To join our Team, you don’t need to have financial knowledge. We will give you initial trainings and support and all you need to bring is:

  • Customer service mindset
  • Analytical thinking and MS Excel skills
  • Very good English (other European language as a plus)
  • Team spirit
  • Drive for continuous improvement
  • Strong attention to details

  Our Colleagues comes from different academic and professional backgrounds. We value them and embrace this diversity with our Scandinavian working style – respecting those sills and providing further opportunities to grow.

  Junior Accountant – English Speaker
  Location: Poznań

  What else do we offer?

  • Scandinavian approach to work-life balance
  • Your professional growth, internal recruitment opportunities
  • Reimbursement of trainings (BA/MA/postgraduate studies, CIMA, ACCA certificates etc.)
  • Free language classes
  • Events for family members
  • Healthy snacks in the office
  • Flexible working hours
  • Full medical care incl. dental care
  • Free language classes
  • Top location (Jeżyce/Rondo Kaponiera): close to public transportation & nice options for lunch
  • Free travelling with our ships & reimbursement of expenses on board
  • Attractive package of social benefits
  • Possibility to benefit from group insurance
  • Integration events

  Responsibilities in the position:

  • Developing and maintaining good relationships with Customers and Clients, handling their requests via e-mail and phone
  • Performing assigned tasks and supporting other team members in day-to-day operations
  • Optimizing the quality of process; maintaining high standards of the process you work on

  Interested to hear more?

  We would be happy to tell you more about internal opportunities to develop and chances to grow in our innovative business sector at DFDS Polska. Contact our Recruitment Consultant Dorota Richardt at [email protected] We are looking forward to hear from you!

  W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z art. 13 RODO, niniejszym informuję Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka DFDS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000446115 („Spółka”). Dane kontaktowane przedstawiciela administratora danych: nr tel. + 48 780 110 283, adres e-mail: [email protected]
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko „Młodszy Księgowy – Specjalista ze znajomością języka angielskiego”/ang. ”Junior Accountant – English Speaker” oraz procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w przyszłości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna i wyraźna zgoda.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko „Młodszy Księgowy – Specjalista ze znajomością języka angielskiego”/ang. ”Junior Accountant – English Speaker”. Jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w procesach rekrutacji, które mają odbyć się w przyszłości, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Ma Pani/Pan prawo do:
   • żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o których mowa w art. 15 – 18 RODO,
   • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 RODO, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Spółkę. Ich niepodanie będzie skutkować niemożnością Pani/Pana uczestnictwa w procesie rekrutacji.

  Spółka nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.