Ta oferta pracy jest nieaktualna od 178 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Accountant PTP

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 2018-12-21

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  SSC w Poznaniu was created in Poznan in May 2011.Today, we provide various accounting, legal and HR services to the Bridgestone Group Companies across Europe. We hire over 150 employees who support our Business Partners in six languages (English, French, German, Spanish, Italian as well as Polish). We are looking for candidates for a position: 
  Junior Accountant PTP

  Responsibilities:

  • PTP operations: posting accounting documents (including PO, non-PO invoices), vendor accounts reconciliation, various reports’ preparation and analysis,  
  • Assisting with team/departmental projects and standardization initiatives,  
  • Identifying and implementing potential process improvements,  
  • First line contact and support to any local PTP related queries.  

  Requirements:

  • Good understanding of accounting principles,  
  • Fluent knowledge of English,
  • Accounting will be an advantage,
  • High level of customer service and good communication skills,  
  • Basic knowledge of any ERP package, though training and support shall be provided according to individual needs,
  • Good MS Office skills.

  We offer:

  Medical care
  Sports card
  Lunch card or co-financing for meals
  Office in the city center, good communication
  Coffee, tea, well-equipped kitchen, fruit Wednesdays, employees' birthday
  Modern building
  Parking spot
  Work in a professional, multinational and dynamic environment
  Friendly and supportive working atmosphere,
  Possibility to participate in a number of wide-ranging projects

  If you are interested, please apply sending your CV by clicking on the “Apply” button.

   
   
  Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC in Poznań, processes personal data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: GDPR).
   
  Klikając przycisk „Aplikuj”, potwierdzam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą Informacyjną, akceptuję jej treść i rozumiem, że poprzez dobrowolne podanie w toku rekrutacji danych innych niż konieczne do jej przeprowadzenia, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikuję.
   

  Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu przetwarza dane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

                                                                                                           

  Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu jako administrator danych osobowych informuje, że:

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny i weryfikacji Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie może uniemożliwić Twój udział w rekrutacji; mamy na myśli dane określone art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zakres danych osobowych jest ten sam niezależnie czy finalną podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna) oraz jakiekolwiek dane umożliwiające kontakt z Tobą; w niektórych przypadkach koniecznym będzie dla nas dokonanie oceny Twoich kwalifikacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne i udział w takiej rekrutacji nie jest uzależniony od takiej zgody; nie musisz umieszczać takich danych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym
  • w zakresie określonym przez RODO posiadasz prawo:

  - dostępu do treści swoich danych (na Twoje żądanie administrator udostępni Tobie dane przetwarzane przez administratora oraz informacje związane z ich przetwarzaniem, do których otrzymania uprawnia RODO)

  - sprostowania swoich danych (na Twoje żądanie administrator poprawi Twoje dane)

  - usunięcia danych (jest to jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie)

  - ograniczenia przetwarzania Twocih danych (w niektórych przypadkach określonych w RODO, w szczególności jeśli dane zostały podane dobrowolnie)

  - otrzymania danych dostarczonych administratorowi w powszechnie używanym formacie

  – żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, gdy jest to technicznie możliwe

  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło wcześniej na jej podstawie

  • powyższe prawa wykonywać można poprzez kontakt z Działem HR OPS Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań lub kontakt mailowy pod adresem [email protected]
  • podane dane będą przetwarzane:

  - w przypadku gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku pracy (jeśli dotyczy) - na podstawie art. 221  Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy w zakresie nimi objętym oraz w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą

  - w przypadku gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku cywilnoprawnego (jeśli dotyczy) – w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiego stosunku w zakresie danych koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji

  - celem oceny Twoich kwalifikacji (jeśli dotyczy) – w zakresie wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla przeprowadzenia takiej oceny

  - celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji – w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami

  - na podstawie wyrażonej zgody (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele konkretnej rekrutacji)

  • dane osobowe oraz ewentualnie – jeśli dotyczy - wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji będą przetwarzane do momentu, gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego – będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora;
  • dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie na podstawie zgody w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  • przewidywane kategorie odbiorców danych: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu w zakresie realizacji procesu rekrutacji jak również dostawcy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami – na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia
  • dane kontaktowe administratora danych – Dział HR OPS Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań lub mail pod adresem: [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.