Oferta pracy
Klikając „Wyślij” zgadzasz się na wykorzystanie przez BIRD & BIRD Szepietowski i wspólnicy sp.k., ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa („Spółka” lub „my”) dodatkowych danych osobowych, dobrowolnie podanych przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz wytworzonych w trakcie procesu rekrutacyjnego w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo? Zasadniczo Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w przesłanym przez Ciebie zgłoszeniu rekrutacyjnym, dane podane przez Ciebie i wytworzone w trakcie procesu rekrutacyjnego (tj. w trakcie spotkań rekrutacyjnych, testów kompetencyjnych). Możemy także przetwarzać dane osobowe uzyskane od agencji rekrutacyjnej, która Cię reprezentuje lub przekazane nam przez osobę Ciebie nam polegającą lub Twoich pracodawców (gdy wyrazisz zgodę na weryfikację referencji) oraz dane zawarte na publicznie dostępnych stronach internetowych o charakterze zawodowo - biznesowym np. Twoim profilu na Linkedin, lub stronach samorządu zawodowego, którego jesteś członkiem. Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Jeżeli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie) (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO); Jeżeli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnej Twoje dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i historia zatrudnienia, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie są przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); Niezależnie od podstawy zatrudnienia Twój adres email i numer telefonu na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu i zarządzaniu rekrutacjami w systemie rekrutacyjnym oraz poprzez rozmowy telefoniczne. Z tego powodu, jeżeli decydujesz się do nas zaaplikować, wymagamy od Ciebie podania adresu email i numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane dotyczące weryfikacji Twoich oświadczeń zawartych w zgłoszeniu i w trakcie procesu rekrutacyjnego, w szczególności Twoich kompetencji, w tym dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia testów kompetencji (np. informacje o Twojej wiedzy i umiejętnościach), zebrane przez nas lub współpracującą z nami agencję rekrutacyjną, zebrane z Linkedin lub innych publicznie dostępnych stron internetowych o charakterze zawodowo - biznesowym, w szczególności stron samorządu zawodowego, którego jesteś członkiem, w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane zawarte w referencjach od poprzednich pracodawców lub uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami (np. dane dotyczące Twoich umiejętności), w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Dodatkowe dane, które zdecydujesz się nam przekazać dobrowolnie, np. wizerunek czy informacje o zainteresowaniach, będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); W przypadku konieczności powtórzenia rekrutacji będziemy przetwarzać, w tym celu Twoje dane zebrane w związku z rekrutacją na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); W przypadku, gdy w procesie Twojej rekrutacji udział bierze agencja rekrutacyjna przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne oraz informacje o Twoich oczekiwaniach finansowych na podstawie uzasadnionego interesu w celu wykonania umowy z tą agencją (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Na potrzeby przyszłych rekrutacji na stanowiska w Spółce odpowiadające Twoim kwalifikacjom na podstawie Twojej zgody. Jeżeli brałeś lub weźmiesz udział w kilku rekrutacjach i wyrazisz zgodę, abyśmy zgromadzone dane wykorzystali również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas – prowadząc taką przyszłą rekrutację, możemy wykorzystać wszystkie dane zebrane o Tobie – o ile nie upłynął roczny okres przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Wyjątkowo, w przypadku ewentualnych nieporozumień między Tobą a Spółką, w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez poniżej wskazane okresy retencji: W przypadku pkt 1 – 3 a)-f) powyżej Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz i wyłonienia kandydata, a następnie, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację; nie będziemy przetwarzać Twoich danych w tych celach dłużej niż przez 6 miesiące od otrzymania Twojego zgłoszenia do konkretnej rekrutacji; W przypadku pkt 3 g) powyżej Przez okres 1 roku od wyrażenia zgody; W przypadku pkt 3 h) powyżej Zasadniczo przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji, a dłużej, jeśli wynika to z przepisów prawa. Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (jeżeli zostały wskazane w ogłoszeniu) jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w danej rekrutacji. Podobnie podanie danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędnych w naszym uzasadnionym interesie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Zasadniczo prosimy o nieprzekazywanie nam danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w tym danych o stanie zdrowia. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i uznasz, że poinformowanie nas o tym jest istotne dla procesu rekrutacyjnego, będziemy przetwarzać te dane w oparciu o przepisy prawa. W pozostałych sytuacjach, jeżeli decydujesz się przekazać nam dane wrażliwe, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, będziemy mogli je przetwarzać jedynie, gdy udzielisz wyraźnej zgody na przetwarzanie przez nas takich danych wrażliwych. Przekazanie takich danych jest dobrowolne. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? Dane osobowe ujawniamy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki w celu: świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, w szczególności eRecruitment Solutions sp. z o.o., innym podmiotom z sieci Bird & Bird działającym w naszym imieniu; przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych - agencjom rekrutacyjnym (które mogą także działać jako niezależni administratorzy). Twoje dane osobowe możemy ujawnić w następujących przypadkach: osobom udzielającym referencji; innym podmiotom z sieci Bird & Bird, jeśli rekrutacja na stanowisko, o które się ubiegasz ma charakter międzynarodowy i te inne podmioty są w nią zaangażowane; wybranym klientom Spółki, jeśli rekrutacja na stanowisko, o które się ubiegasz, jest związana z wykonywaniem zadań na rzecz tego klienta w ramach współpracy typu secondment; gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na wniosek prokuratury, policji i innych organów państwowych; tam, gdzie jest to konieczne dla zaspokojenia naszych potrzeb, w szczególności dla naszych doradców, audytorów, operatorów pocztowych, agencji rekrutacyjnych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? Masz prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu), przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub które podałeś w celu zawarcia umowy) do innego administratora danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak możesz się z nami skontaktować? W przypadku pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub wyślij wiadomość pocztą na adres siedziby Spółki podany powyżej z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Junior Billing Coordinator

Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze dzień
  do: 29 maj 2022
 • umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B
 • pełny etat, część etatu
 • młodszy specjalista (Junior)
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

Twój zakres obowiązków

 • sporządzenie raportów i zestawień finansowych na potrzeby zarządcze (ilość zafakturowanych godzin, kosztów zewnętrznych itp.)

 • przygotowywanie, weryfikacja i dystrybucja faktur sprzedaży do klientów

 • obsługa systemów e-billingowych

 • wystawianie faktur korygujących

 • wsparcie przy windykacji należności

 • wsparcie przy audytach zewnętrznych i wewnętrznych

 • okresowa weryfikacja poprawności stawek w systemie

 • współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym

 • aktywny udział w procesach optymalizujących pracę zespołu

 • inne prace księgowo-administracyjnewspółpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym

Nasze wymagania

 • ukończenie wyższych studiów kierunkowych (ekonomia, księgowość, finanse)

 • doświadczenie na podobnym stanowisku lub w dziale finansowo-księgowym

 • znajomość przepisów podatkowych (w szczególności VAT)

 • znajomość zasad wystawiania faktur

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

 • umiejętność pracy w zespole

 • dbałość o szczegóły, pracowitość, rzetelność i sumienność

To oferujemy

 • możliwa praca w mniejszym wymiarze – ½, ¾ etatu z możliwością zwiększenia w przyszłości

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia

 • wysoki standard pracy w przyjaznej atmosferze

 • stabilną współpracę w profesjonalnym zespole międzynarodowej kancelarii prawnej

 • ciekawe wyzwania i rozwój zawodowy

O nas

Bird & Bird to międzynarodowa praktyka prawnicza z blisko 180-letnim doświadczeniem, która obsługuje klientów w 30 biurach w 21 krajach oraz koordynuje doradztwo w wielu innych. W Polsce jesteśmy liderem w obszarze IT, własności intelektualnej, bankowości i finansów oraz prawa korporacyjnego i M&A. Naszą pozycję na rynku potwierdzają coroczne wyróżnienia w międzynarodowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, World Trademark Review, Intellectual Asset Management – Patent 1000 oraz rodzimych publikacjach.