Ta oferta pracy jest nieaktualna od 154 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Buyer/Młodszy Kupiec

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 15.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


  BWI Group projektuje i wytwarza oryginalne części zawieszeń samochodowych dla czołowych producentów aut na całym świecie. W Polsce firma posiada dwa oddziały: Centrum Techniczne w Krakowie, będące nowoczesnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym zatrudniającym ponad 400 osób oraz fabrykę amortyzatorów w Krośnie, największy zakład produkcyjny BWI, który zatrudnia ponad 1500 pracowników.

   

  W Centrum Technicznym w Krakowie poszukujemy osoby na stanowisko

  Junior Buyer/Młodszy Kupiec
  (umowa na czas określony, 1,5roku)
  Miejsce pracy: Kraków
  (Ref.JB)

  Zakres obowiązków:

  • Zamawianie części niezwiązanych bezpośrednio z produkcją (indirect), części prototypowych do wykonywania amortyzatorów dla potrzeb Centrum technicznego w Krakowie
  • Poszukiwanie potencjalnych dostawców
  • Weryfikacja przedstawionych ofert, rysunku technicznego, specyfikacji technicznych, zamawianych materiałów na części
  • Negocjowanie warunków zakupu części z kontrahentami z Polski i zagranicy
  • Wystawianie zamówień w systemie SAP
  • Kontrola realizacji zamówień oraz terminów dostaw
  • Administracja zakupowa, przygotowanie raportów, analiz, archiwizacja dokumentacji

  Wymagania:

  • Wykształcenie techniczne (preferowane kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie produkcją lub pokrewne)
  • Dobra znajomość rysunku technicznego
  • Mile widziane doświadczenie min. rok w zakupach
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Umiejętności analityczne i niezależność w pracy
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Znajomość MS WINDOWS, znajomość aplikacji SAP (poziom użytkownika), dobra znajomość Excela, znajomość rysunku technicznego

  Oferujemy:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Szeroki wachlarz szkoleń (dofinansowanie nauki, studia podyplomowe, konferencje branżowe, certyfikacje)
  • Zajęcia językowe (angielski, niemiecki, francuski)
  • Dodatkowy urlop okolicznościowy oraz stażowy
  • Opiekę medyczną dla pracownika i członków najbliższej rodziny
  • Różnorodny pakiet socjalny (Multisport, bony świąteczne)
  • Wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach życiowych (możliwość uzyskania pożyczki pracowniczej na korzystnych warunkach)
  • Imprezy integracyjne (Mikołajki, Family Day, Business Run)
  • Eventy specjalne (Dni Promocji Zdrowia, Dni Bezpiecznej Jazdy)
  • Przyjazna atmosfera pracy (najwyżej oceniany wskaźnik w wew. wynikach badań satysfakcji pracowników)

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ.

  W CV Prosimy o załączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji (w CV i/lub w liście motywacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę BWI Poland Technologies sp. z o.o.(na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).”

  Aby wziąć udział w przyszłym procesach rekrutacyjnych prowadzonych do naszej firmy, prosimy o umieszczenie dodatkowo poniższego zapisu:  
  “Ponadto wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez lub na rzecz administratora danych.”
  .

  Klauzula informacyjna dla kandydata w procesie rekrutacji nt.przetwarzania danych osobowych w firmie BWI Poland Technologies Sp. z o.o.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”,

  informuję, że:

  a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BWI Technologies Poland Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325636, NIP: 6762393320 PL, REGON: 120864503, (dalej: „Spółka”);

  b) Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. telefonicznie pod numerem (12 685 13 00), korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo na adres: [email protected]

  c) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych fakultatywnych (wykraczających poza art.221KP) oraz zgoda na ich przetwarzanie po zakończonym procesie rekrutacji są dobrowolne, pozostałe dane w toku procesu rekrutacyjnego są przetwarzane przez Administratora na podstawie wymogu ustawowego;

  d) W stosunku do danych fakultatywnych oraz zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  e) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kompetencji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

  f) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • art. 22¹ ustawy Kodeks pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 2017 poz. 894 ze zm.) - w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa;
  • art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu zawarcia umowy (czynności poprzedzających zawarcie umowy),
  • art. 6 ust.1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda, w zakresie Pani/Pana danych innych niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym, życiorysie, liście motywacyjnym, bądź pozyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), oraz w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach.

  g) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji oraz nie dłużej nić do 30 dni od zakończenia rekrutacji, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

  h) Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom zatrudnionym w Spółce, upoważnionym do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach powierzonych im obowiązków służbowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom prawnym, podmiotom, którym zleciliśmy obsługę systemów informatycznych i świadczących na rzecz Spółki usługi IT, w tym dostawcom oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej; instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.   

  i) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

  j) W przypadkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody.

  k) Spółka nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich; w przypadku takiego zamiaru zostanie Pan/Pani o tym poinformowany.

  l) Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia.

  m) Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.