Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Junior Customer Service Specialist – USA

Getinge Shared Services sp. z o.o.O firmie

Getinge Shared Services sp. z o.o.

Stanisława Klimeckiego 1

Kraków

GETINGE is a leading global medical technology company with operations in the areas of surgery, intensive care, infection control, care ergonomics and wound care.
 
We employ more than 15 500 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and the life sciences. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.
 
GETINGE is active in over 44 countries and generates sales exceeding SEK 29,8 billion. We are expanding rapidly and will double in size over the coming years. Join us on this exciting journey!
 
Getinge SSC is a Shared Service Center that provides Customer Service and Accounting services to the entities within Getinge in EMEA and North America Regions. We offer a great opportunity to develop your carrier path in finance, accounting and customer service in the international environment and be important part of Getinge Shared Service Center.
 
Currently to our Customer Service Department we are looking for:
Junior Customer Service Specialist – USA

Main objective of this position is to process assigned order entry through a regular contact with internal customers according to a defined process, assuring high quality standards and within deadlines.

Main responsibilities include:

 • Performing Customer’s order entries, generating order confirmations
 • Resolving Customer’s queries and disputes
 • Supporting Sales and Service teams in their daily tasks
 • Responding to business inquiries– via e-mail and phone/Skype conversations
 • Meets deadlines and demonstrates quality when processing transactions
 • Identifies issues or risks and works with team members to resolve.
 • Cooperate with internal departments and the business
 • Provide backup coverage & assistance within the department
 • Follow internal controls requirements and complies with company’s policies and procedures.
 • Participates in processes improvement initiatives

Requirements:

 • Working time according to East Coast US time 8:00-18:00 i.e. 14:00-24:00 CET, based on rotating time schedule.
 • At least good (B2 level) knowledge of English (written and oral) required.
 • Detail-oriented, accurate, well organized, flexible and open to changes,
 • Ability to work in a team
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Willingness to work in an open and multicultural environment
 • Intermediate IT skills (MS Windows, MS Office, general IT understanding)
 • Basic knowledge of SAP will be an asset but is not required

We offer:

 • Very attractive working conditions.
 • Interesting and stable job in multinational company.
 • Friendly work environment.
 • Open and friendly organizational culture.
 • Opportunity for interesting development path within accounting.
 • Participation in projects.
 • Additional benefit package for working second shift.
 • Professional trainings.

Uprzejmie prosimy o dołączenie do CV poniższego oświadczenia:

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).” 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków. 
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko Junior Customer Service Specialist – USA a także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Getinge Shared Services Sp. z o.o.
Klimeckiego 1, 30-705 Cracow

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy