Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Designer

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 13.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Do naszego Oddziału w Krakowie poszukujemy osoby na stanowisko:
  Junior Designer
  Miejsce pracy: Kraków

  Twoje zadania:

  • Opracowywanie projektów graficznych oraz layoutów do:
   • www
   • newsletter
   • social media
   • prezentacje power point
   • ulotki produktowe, foldery
   • broszury firmowe
   • gifty marketingowe
   • prezenty świąteczne
   • wizytówki
   • dokumenty firmy
   • oznaczenia magazynów, hal produkcyjnych oraz innych powierzchni użytkowych firmy
  • Dbanie o spójność strategii wizerunku oraz designu wszystkich jednostek organizacyjnych firmy (włączając w to wystój wnętrz)
  • Kontrola nad spójnością kreacji na potrzeby promocji i kampanii reklamowych
  • Przygotowywanie koncepcji sesji zdjęciowych na potrzeby marketingu oraz innych działów
  • Aktywny udział w projektach zespołu i wsparcie działu marketingu
  • Przygotowywanie projektów do druku i ścisła współpraca z drukarniami
  • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie odpowiedzialności działu marketingu (agencje reklamowe, dostawcy gadżetów i najróżniejszych prezentów zapewnianych przez firmę)

  Wymagania:

  • Absolwent lub student ostatniego roku studiów kierunkowych
  • Język angielski na poziomie pozwalającym na rozumienie opracowywanych materiałów (co najmniej B1)
  • Świetna organizacja czasu pracy
  • Zadaniowość, a w szczególności umiejętność: identyfikacji celu, opracowania koncepcji, jego realizacji, rzetelnego i terminowego realizowania założeń koncepcji, podsumowania i rozliczenia projektu
  • Umiejętność zarządzania kilkoma niezależnymi projektami jednocześnie
  • Praktyczna znajomość programów graficznych oraz min. roczne doświadczenie w pracach nad projektami graficznymi i multimedialnymi (poparte portfolio)
  • Otwartość na niestandardowe zadania, umiejętność podnoszenia swojej wiedzy w celu ich realizacji
  • Śledzenie na bieżąco najnowszych trendów w grafice i marketingu
  • Biegła obsługa Pakietu Office
  • Biegła obsługa pakietu Adobe
  • Kreatywność oraz zmysł artystyczny

  Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
  • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie - możliwość realizacji własnych pomysłów
  • Wpływ na rozwój firmy
  • Bogaty pakiet socjalny: Karta Multisport, prywatna opieka medyczna, codziennie świeże warzywa i owoce, przepyszna kawa
  • Ogólnofirmowe i działowe imprezy integracyjne
  • Loteria firmowa oraz biblioteka


  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk:

  Kandydatów prosimy o zamieszczenie klauzul:
   
  ’Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez MAEM Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.
   
  ’Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
   

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   
  Administrator
   
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MAEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków.
   
  Inspektor ochrony danych
   
  Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
  • ul. Bociana 22, 31-231 Kraków
  Cel i podstawy przetwarzania
   
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   
  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   
  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
   
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
   
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   
  4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   
  5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
   
  Odbiorcy danych osobowych
   
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, np. obsługa prawna, konsultingowa, hosting, itp.
   
  Okres przechowywania danych
   
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
   
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
   
  Prawa osób, których dane dotyczą
   
  Mają Państwo prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
   
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.