Accenture Consulting

Junior Developer

Accenture ConsultingO firmie

Accenture Consulting

Promienistych 1

Kraków

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
Właśnie rozpoczęliśmy szereg globalnych projektów opartych o rozwiązanie w chmurze: Salesforce. To innowacyjna technologia, która pozwala przekraczać granice wydajności zintegrowanych aplikacji, wykorzystywanych przez największe organizacje o zasięgu ogólnoświatowym.

Czym jest Salesforce?

Salesforce to CRM numer 1 na świecie, z którego korzysta już ponad 150,000 firm. Od sprzedaży po marketing i społeczności - wszystko w jednym systemie, wdrożone często bez linijki kodu. Ekosystem Salesforce to między innymi chmura IT o wiodącej renomie, stale rosnący świat aplikacji na AppExchange czy rozwiązania AI, które razem tworzą one-stop-shop do zarządzania relacją z klientem.


Sprawdź, czy posiadasz przynajmniej dwie z poniższych umiejętności:

Java / Apex / Visualforce
HTML 5 / CSS / Javascript
REST i Webservices
Narzędzia klasy ETL lub iPaaS - Informatica, Dell Boomi lub podobne
Język skryptowy, np. bash, python
SQL
DevOps
Narzędzie do automatyzacji wdrażania aplikacji np.:
Jenkins, Puppet , CF Engine, Chef, Ansible, Salt, Bamboo
Narzędzia do automatyzacji testow np:
Selenium, Jmeter, HP Load Runner, Worksoft, HP ALM, HP QPT
XML
Unix/Linux

Czego od Ciebie oczekujemy:

Język angielski – min. B2 (środowisko międzynarodowe, możliwość wyjazdów do biur Klienta poza Polską)
Dostępność min 4 dni w tygodniu (umowa o pracę)
Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne
Gotowość i chęć do nauki
Komunikatywność
Umiejętność pracy w zespole

Co możemy Ci zaoferować:

Pracę w jednej z największych na świecie firm doractwa IT.
Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne finansowanie kursów i certyfikacji, jasno zdefiniowana ścieżka kariery.
Pełen comfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

   
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
 
Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierające je w procesie transformacji biznesowej, poprzez pięć filarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
 
Właśnie rozpoczęliśmy szereg globalnych projektów opartych o rozwiązanie w chmurze: Salesforce. To innowacyjna technologia, która pozwala przekraczać granice wydajności zintegrowanych aplikacji, wykorzystywanych przez największe organizacje o zasięgu ogólnoświatowym.
Junior Developer - get the HOT Salesforce skill! Numer ref.: 00766194

Czym jest Salesforce?

Salesforce to CRM numer 1 na świecie, z którego korzysta już ponad 150,000 firm. Od sprzedaży po marketing i społeczności - wszystko w jednym systemie, wdrożone często bez linijki kodu. Ekosystem Salesforce to między innymi chmura IT o wiodącej renomie, stale rosnący świat aplikacji na AppExchange czy rozwiązania AI, które razem tworzą one-stop-shop do zarządzania relacją z klientem.


Sprawdź, czy posiadasz przynajmniej dwie z poniższych umiejętności:

Java / Apex / Visualforce
HTML 5 / CSS / Javascript
REST i Webservices
Narzędzia klasy ETL lub iPaaS - Informatica, Dell Boomi lub podobne
Język skryptowy, np. bash, python
SQL
DevOps
Narzędzie do automatyzacji wdrażania aplikacji np.:
Jenkins, Puppet , CF Engine, Chef, Ansible, Salt, Bamboo
Narzędzia do automatyzacji testow np:
Selenium, Jmeter, HP Load Runner, Worksoft, HP ALM, HP QPT
XML
Unix/Linux

Czego od Ciebie oczekujemy:

Język angielski – min. B2 (środowisko międzynarodowe, możliwość wyjazdów do biur Klienta poza Polską)
Dostępność min 4 dni w tygodniu (umowa o pracę)
Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne
Gotowość i chęć do nauki
Komunikatywność
Umiejętność pracy w zespole

Co możemy Ci zaoferować:

Pracę w jednej z największych na świecie firm doractwa IT.
Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne finansowanie kursów i certyfikacji, jasno zdefiniowana ścieżka kariery.
Pełen comfort pracy – prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

   
Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy