Junior DevOps Engineer

 • Łódź, łódzkie
 • Składowa 35, 90-127 Łódź, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 4000–6000 zł brutto / mies.
 • 09.08.2019
 • Ważna jeszcze 17 dni (do 08.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  JUNIOR
  DEVOPS ENGINEER

  4000 - 6000 PLN BRUTTO (UOP)

  MOŻLIWOŚĆ PRACY W OPARCIU O KONTRAKT

   

  DLACZEGO CYBERCOM

   
  Cybercom Poland to MY i nasze PASJE! Wierzymy w zespół, współdziałanie i mamy odwagę realizować śmiałe, zaawansowane technologicznie projekty. Wspólnie tworzymy międzynarodowe środowisko pracy i wysoka kulturę organizacji w obszarze wytwarzania oprogramowania i projektowania rozwiązań IT. Jako część szwedzkiego Cybercom Group wspieramy równość i partnerstwo. Staramy się tworzyć miejsce pracy przyjazne ludziom i stymulujące do rozwoju.
   

  PROJEKT:

   

  Nasz zespół pracuje nad rozwiązaniami telekomunikacyjnymi LTE.
  Do Twoich zadań należeć będzie:
  • rozwój środowiska oraz tworzenie zautomatyzowanych
  • rozwiązań do jego obsługi
  • koordynacja i przeprowadzanie zmian środowiskowych
  • usprawnianie i utrzymanie Continuous Integration (CI)
  • administrowanie ok. 200 serwerami Linux (SUSE, RedHat)
  • wsparcie zespołów developerskich

  SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI POSIADASZ:

  • umiejętność pisania skryptów (np. w Bash)
  • podstawy programowania
  • podstawową znajomość systemu operacyjnego Linux
  • podstawową znajomość lub doświadczenie w pracy z narzędziem Ansible, Jenkins
  • znajomość narzędzia do kontrolowania systemu wersji – GIT
  • znajomość sieci komputerowych
  • angielski na poziomie dobrym
  • podstawową wiedzę związaną z pracą w metodologii Scrum
  • BIURO WARSZAWA

   Hrubieszowska 2 01-2019 Warszawa

  • BIURO
   ŁÓDŹ

   Składowa 35
   90-127 Łódź

  • BIURO BYDGOSZCZ

   Unii Lubelskiej 4C 85-059 Bydgoszcz

  bottom
  Treść zgód: (to tylko do Pracuj.pl lub innych tego rodzaju serwisów)
   
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076 („Cybercom”) moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym, w załączonym CV oraz udostęnionych Cybercom w inny sposób w trakcie procesu rekrutacji, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cybercom w okresie dwóch lat od dnia złożenia aplikacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected] lub na wskazany powyżej adres siedziby.
   
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000036076, NIP: 951-17-89-996; REGON: 01284093700000, kapitał zakładowy: 1.251.200,00 zł (zwaną dalej „Administratorem Danych” lub „Cybercom”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Cybercom oraz wskazane niżej spółki z Grupy Cybercom Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Informujemy, że Cybercom należy do Grupy Cybercom, w skład której wchodzą następujące spółki:
  1. Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  2. Cybercom Group AB z siedzibą w Sztokholmie
  3. Cybercom Finland OY z siedzibą w Tampere
  4. Cybercom AS z siedzibą w Kopenhadze
   
  W ramach Grupy Cybercom tworzymy wspólną bazę kandydatów do pracy, abyśmy mogli zaproponować Ci szerokie możliwości podjęcia pracy w ramach Grupy Cybercom. Oznacza to, że dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi podanymi w przesłanym CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych.
   
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie trzech lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres trzech lat w celu obrony ewentualnych roszczeń.
   
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrytacyjnej, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa oraz pozostałe spółki z Grupy Cybercom: Cybercom Group AB z siedzibą w Sztokholmie, Cybercom Finland OY z siedzibą w Tampere, Cybercom AS z siedzibą w Kopenhadze na potrzeby realizacji przyszłych procedur rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie trzech lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
   
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, która może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: [email protected]  lub na wskazany powyżej adres siedziby (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także nasz prawnie uzasadniony interes jako współadministratorów (ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – do czasu ich przedawnienia).
   
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.
   
  W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
   
  Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
  Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cybercom narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.
   
  Jako współadministratorzy Twoich danych osobowych uzgodniliśmy zasady naszej odpowiedzialności w ramach Grupy Cybercom w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO. Na terenie Polski Cybercom Poland sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
   
  Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdej innej Spółki z Grupy Cybercom, w szczególności wobec spółki, do której bezpośrednio ubiegasz się o zatrudnienie. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie do spółki z Grupy Cybercom, która zrealizuje Twoje żądanie.
   
  Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem [email protected] lub pisemnie na adres Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa.
   
  Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Cybercom.
   
  Cybercom nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane do państw trzecich w przypadku, gdy Grupa Cybercom korzysta w ramach prowadzonej działalności z podmiotów przetwarzających dane na naszą rzecz, a które posiadają swoją siedzibę lub centra danych w tych państwach. W takim przypadku podejmujemy działania, aby przekazywanie danych następowało zgodnie z przepisami prawa przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
   
  Cybercom nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w stosunku do kandydatów do pracy.