Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Digital/Community Specialist

 • Warszawa, mazowieckie
 • Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • 30.07.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Orkla Care is a company with exciting cosmetics and pharma brands: Soraya, Dermika, Möllers, Bodymax, Colon, Biofer, Litozin, Kalms. Due to the development of Digital department we are looking for:

  Junior Digital/Community Specialist
  (Warsaw)

  Responsibilities:

  • Social media community management
  • Writing clear, compelling copy for various mediums (e.g. ads, blog posts, newsletters)
  • Brand monitoring
  • Being a brand ambassador
  • Monitoring and updating website content on all websites on a regular basis
  • Cooperating closely with Digital Manager in order to achieve consistency in marketing communication
  • Internal reporting
  • Assist in management of creative production of online/offline marketing assets, graphic design, video production and web development from the initial concept to finished product and execution
  • Assist in the preparation of creative briefs for digital ads
  • Assist in proofreading advertising documents, e.g. newsletters, website content

  Required qualifications:

  • Strong communication skills, excellent writing, editing and proofreading skills
  • Ability to manage multiple projects with varying priority at one time
  • Interested in cosmetics and pharma area
  • Very strong organizational skills
  • Ability to work under pressure
  • Very good English (spoken and written)
  • Very good knowledge of MS Office
  • Comfortable in a team-orientated work environment
  • WordPress knowledge would be an asset
  • Social Media enthusiast

  We offer:

  • Working in an international team at a well-established company
  • Opportunity for professional growth
  • Friendly atmosphere, diverse and international
  • Support and motivation
  • Benefits: Private medical care with option to extend it to family members, sport package, personal insurance, discount for our products
  Przesłane CV powinno zawierać poniższe klauzule:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie (ul. Polna 21,
  05-250 Radzymin) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ich przetwarzania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia."
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie (ul. Polna 21, 05-250 Radzymin) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Orkla Care S.A."
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
  Masz prawo:
  1)     Żądać od Orkla Care informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane, jest jesteś uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
  2)     Sprostować dane osobowe Ciebie dotyczące. Jeżeli uzyskasz informację o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Orkla Care są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
  3)     Żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Orkla Care nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
  4)     Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym Orkla Care będzie weryfikowała ich prawidłowość;
  2. kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Orkla Care
  3. Orkla Care nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  4. Wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Orkla Care co do zasadności sprzeciwu;
  5)     Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Orkla Care;
  6)     Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłaś/eś do Orkla Care, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądałaś/eś przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi (art. 20 RODO).
  Aby skorzystać z ww. praw wyślij pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1 i wskaż nam, z którego prawa chcesz skorzystać.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracuj.pl.
  Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Masz prawo wnieść skargę do PUODO na Orkla Care w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważasz, że Orkla Care przetwarza Twoje dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Twoich praw.