Oferta pracy

Junior Facility Manager

Raben Real Estate PolandO firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Poznasz wspaniałych ludzi, z którymi podzielisz się swoją ekspercką wiedzą. Razem będziecie inicjować i wdrażać ekscytujące międzynarodowe projekty oraz świętować wspólne sukcesy.

Junior Facility ManagerNumer ref.: | Nr ref.: JFM/WRL/06/2021

Dołączając do nas, zyskasz:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe oraz system premiowy
 • Szkolenia doskonalące kwalifikacje techniczne oraz umiejętności miękkie
 • Bogaty pakiet socjalny (np. karta Multisport, system kafeteryjny, kursy językowe, ubezpieczenia grupowe)
 • Możliwości rozwoju w międzynarodowym zespole

Sprawdzisz się w:

 • Nadzorze nad utrzymaniu obiektów w należytej sprawności technicznej
 • Optymalizacji pracy systemów, instalacji i urządzeń w zarządzanych obiektach
 • Koordynowaniu pracami firm i zespołów podwykonawczych odpowiedzialnych za techniczne utrzymanie w tym: naprawy i modernizacje obiektów
 • Prowadzeniu sprawozdawczości z zakresu działalności eksploatacyjnej
 • Zarządzaniu dokumentacją z zakresu utrzymania i drobnych inwestycji

Działaj z nami, jeśli:

 • Pracowałeś na podobnym stanowisku w firmie logistycznej, produkcyjnej lub innej która posiadała obiekty wielkogabarytowe
 • Posiadasz wykształcenie minimum techniczne średnie, mile widziane wyższe techniczne na kierunku budownictwo, architektura, elektrotechnika lub mechanika -budowa maszyn
 • Masz praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania budynków i budowli w tym obsługi instalacji elektrycznych, mechanicznych, HVAC, p.poż.
 • Mile widziane uprawnienia SEP lub SPE
 • Masz orientację w obowiązujących przepisach z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego, p.poż. i BHP
 • Jesteś doświadczony w prowadzeniu urzędowych spraw administracyjnych
 • Masz czynne prawo jazdy kat. B i jesteś gotowy/gotowa do podróży służbowych w obrębie swojego regionu

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Grupy Raben ogłaszająca rekrutację. Dokonujemy współadministrowania Twoimi danymi osobowymi wraz z polskimi Spółkami Grupy Raben, wymienionymi na stronie: https://polska.raben-group.com/polityka-prywatnosci/
zwanymi dalej Współadministratorami w celu prowadzenia rekrutacji. Razem ze Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że Spółka ogłaszająca rekrutację jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw.
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, zaś jej dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych, jeżeli przekazujesz nam dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany w kodeksie pracy,
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, w związku z potrzebą oceny Twoich umiejętności i zdolności, niezbędnych na danym stanowisku.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa pracy konieczne do realizacji rekrutacji.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 
Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach procesu rekrutacji, tj. dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy innych systemów informatycznych wspierających przedmiotowy proces.
 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez adres mailowy: [email protected] lub tradycyjnie wykorzystując nasz adres korespondencyjny. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Prosimy o dołączenie klauzuli:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
W przypadku chęci pozostawienia aplikacji na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli (opcjonalnie):
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Grupę Raben.”
Mamy drive do rozwoju!


Przy tak dużej skali działalności potrzebny jest podmiot, który zadba o wszystkie nasze biura i magazyny w ponad 150 lokalizacjach! Ktoś, kto odpowiada za wszystkie inwestycje budowlane Grupy Raben. Jesteśmy nią my – spółka Raben Real Estate Polska. Projektujemy i zarządzamy nowoczesnymi parkami i obiektami przemysłowymi odpowiadającymi potrzebom naszych Klientów i Pracowników. Dołącz do nas!

Szukamy wyzwań
i nowych możliwości.
Dzielimy się wiedzą
by działać sprawniej.
Każdy z nas
ma wpływ na wyniki.
Inspirujemy się nawzajem.

Ogłoszenie archiwalne