Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Junior Informatica PowerCenter Developer

mBank S.A.O firmie

 • Toruń, kujawsko-pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)
Junior Informatica PowerCenter DeveloperNumer ref.: UGR/042/0321

Cześć! Szukamy programisty Informatica PowerCenter, który dołączy do doświadczonego 7 osobowego zespołu scrumowego. Zajmujemy się pełnym procesem wytwórczym systemów dla pionów finansów. Pracując w zespole będziesz mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ramach technologii Informatica PowerCenter oraz Oracle pracując nad implementacją złożonych systemów :-)

 

Pracujemy w Warszawie, natomiast jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z całej Polski. Pod warunkiem, że wpadniesz do nas na kawę przynajmniej raz w miesiącu ;)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w zakresie rozwoju systemów informacyjnych na rzecz pionu ryzyka i finansów
 • projektowanie algorytmów oraz implementacja procesów ETL
 • projektowanie baz danych i martów raportowo-analitycznych
 • implementacja testów automatyczne
 • opracowywanie specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej
 • przygotowywanie pakietów instalacyjnych oprogramowania
 • przygotowywanie odbiorów oprogramowania i uczestnictwo w przekazywaniu systemów do eksploatacji

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe ścisłe (preferowane kierunki: informatyka, matematyka)
 • dobra znajomość Informatica PowerCenter, minimum 1 rok doświadczenia z zakresu projektowania, implementacji oraz wdrażania rozwiązań ETL w oparciu o platformę IPC
 • znajomość bazy danych Oracle będzie dodatkowym atutem
 • praktyczne doświadczenie w projektowaniu i programowaniu hurtowni danych, martów danych oraz systemów informacyjnych dla instytucji finansowych, telekomunikacyjnych itp.
 • swobodna komunikacja w języku angielskim
 • analityczne myślenie
 • dobra organizacja pracy, uporządkowanie, precyzja
 • otwartość na współpracę z użytkownikiem biznesowym
 • jesteś graczem zespołowym :-)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne