Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Junior Java Developer

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. O firmie

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Olivia Point

Gdańsk

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Junior Java Developer
ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Numer ref.: 29/DSH/EITE/2020

Co robimy:

 

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji.
Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • ambitnym oraz zdolnym profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele „graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,


oraz posiadasz:

 • podstawy programowania w Java EE,
 • znajomość IDE InteliJ, pracy ze skryptami Maven i repozytorium kodu git,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość języka angielskiego pozwalającą na czytanie dokumentacji technicznej,
 • praktyczna znajomość OS Linux,
 • mile widziana znajomość Hadoop, Spark,
 • mile widziana znajomość środowiska docker,
 • mile widziane doświadczenie w baz danych Oracle, PL/SQL,
 • dbałość o szczegóły oraz komunikatywność,

 

Zgłoś się do nas!
Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Jako Junior Java Developer będziesz:

 • projektować i budować system przetwarzania danych pomiarowych w technologii Java i Oracle,
 • wgrywać nowe wersje oprogramowania,
 • monitorować poprawności działania aplikacji,
 • prowadzić analizę, usuwać błędy oraz optymalizować oprogramowanie.

Oferujemy Ci:

zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w zakresie umowy B2B,
możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań
możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami
partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
rozwój kompetencji, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
elastyczny czas pracy
dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
w języku polskim do dnia 05 stycznia 2021 roku

Komórka organizacyjna: Wydział Hurtowni Danych

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska/roli, na które prowadzona
jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.


Pamiętamy o formalnościach RODO - Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.


Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)        Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie (EITE) Spółka
z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80 – 309) przy al. Grunwaldzkiej 472A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, NIP: 957-105-91-90, o kapitale zakładowym 35.343.500 złotych, opłaconym w całości.

2)        Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o.

al. Grunwaldzka 472A, 80 – 309 Gdańsk.

3)        Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)        Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)        Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

6)        Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7)        Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a)  Uprawnione organy publiczne,

b)  Podmioty dostarczające korespondencję,

c)  Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,

d)  Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)        Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)        Informujemy o przysługującym prawie do:

a)  dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b)  sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c)  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d)  przenoszenia danych,

e)  wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f)   usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10)      Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11)      Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zatrudnienie w ramach:
umowa B2B

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy