Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Junior Key Account Sales Manager

 • Stalowa Wola, podkarpackie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 26.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp. z o. o. We are a globally recognized manufacturer of construction equipment dedicated to efficiently supplying our products worldwide via our dedicated dealer network. Our product offering includes a comprehensive world-class line of earth moving machinery offered only by a few companies within the industry. Our international network of distributors ensures a highly professional standard of sales and customer service.

  A new opportunity is now available for you to join LiuGong Dressta Machinery as a

  Junior Key Account Sales Manager

  Skills you’ll need to accomplish your tasks:

  • Experience on similar position (for example Junior Key Account Manager or Pricing Specialist) (preferable in construction or agricultural equipment, trucks, bus, automotive or similar industry);
  • Higher education (economics, sales and marketing);
  • Very good knowledge of MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Knowledge of SAP will be an asset;
  • Fluency in English is a must; knowledge of another language would be an advantage,
  • High level of interpersonal skills;
  • Focus on target realization;
  • Proactive attitude, problem – solving skills;
  • Stress resistance and ability to work & enjoy a challenging environment.

  A day in the life of a Junior Key Account Sales Manager in this role will involve:

  • Account management for UK dealer (e.g. order intake, inquiry handling, problem-solving, set up sales targets and controlling them, collect market information);
  • Responsible for the marketing activities to promote LiuGong genuine parts, strengthen the brand name of LiuGong parts;
  • Create and coordinate marketing campaigns in cooperation with the dealers to increase the parts sales;
  • Set up and control of the Parts marketing budget;
  • Maintain pricing for LiuGong parts, set up new prices in SAP, calculate new price list for parts, categorize them and maintain;
  • Maintain parts matrix (purchase prices, parts categories, profit levels, discount and sales levels);
  • Develop and coordinate market surveys on pricing.

  For your contribution and passion, we can offer:

  • An attractive international working environment where you can meet many new, inspiring people from all across the world;
  • Gaining experience in the construction equipment industry at a global scale;
  • Opportunities for personal development and advancement within the company;
  • Stable employment (contract of employment);
  • Bonus payment system;
  • Opportunity to improve professional qualifications (including English and Chinese language courses);
  • We will respect you, believe in you and treat you like a partner.

  Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,

  Klikając w przycisk ,,Aplikuj" zgadzasz się na przetwarzanie przez Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

  Cieszymy się, że jesteś zainteresowana/y naszym ogłoszeniem i wyrażasz chęć dołączenia do naszego zespołu. Na pewno już wiesz, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). W związku z tym chcemy Cię zapewnić, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu rekrutacyjnego. Realizując obowiązki, które nakłada na nas RODO chcemy przedstawić Tobie najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych.

  Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dalej LDM) niniejszym informuje, że:

  • jest administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, które LDM otrzymał za pośrednictwem pracuj.pl;
  • LDM może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w przypadku wyrażenia przez Was zgody - w celu kontaktu z Wami w przypadku organizowania przez LDM przyszłych rekrutacji oraz w celu rozpatrywania Waszych dokumentów aplikacyjnych co danych osobowych przekazanych w szerszym zakresie niż wskazanych w przepisach prawa pracy i niż jest to niezbędne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie zgody);
  • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes LDM w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

  Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez LDM możesz do nas napisać na adres: Liugong Dressta Machinery z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

      LDM będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do dnia upływu okresu przedawnienia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych osobowych co do których przetwarzania została wyrażona zgoda do dnia cofnięcia zgody.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika to z przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres Liugong Dressta Machinery z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola lub na adres e-mail: [email protected] Pamiętaj jednak, że wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

      W związku z tym, że LDM przetwarza Twoje dane osobowe, masz również prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LDM; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych co do których wcześniej wyraziłeś zgodę i LDM nie ma innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i po stronie LDM nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić LDM prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte przez LDM; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie LDM prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;
  • sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LDM, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez LDM zaufanym kontrahentom LDM tj. podmiotom wspierającym proces rekrutacji, świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z LDM w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów LDM.

      Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Ciebie w procesie rekrutacji oraz dalszych rekrutacjach, a brak ich podania skutkuje niewzięciem przez Ciebie udziału w procesach rekrutacji.

      Nie podlegasz decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

      Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego, wyłącznie zgodnie z RODO, czyli do państwa w stosunku, do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, lub przetwarzanie jest realizowane przez zaufanych kontrahentów, którzy uczestniczą w Programie Privacy Shield lub którzy przetwarzają dane w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.