Oferta pracy

Junior Legal Specialist

Grupa DEKRA w PolsceO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

DEKRA Group in Poland is a part of the international DEKRA SE Group - the global leader in safety. DEKRA operates on the Polish market for more than 20 years, providing comprehensive business services.

We provide safety in all industries by conducting audits, assessments, inspections, technical supervisions and expertises. We test products and supervise investments. We certify management systems and support personel development.

Our main offices are located in Wrocław, Warsaw and Cracow. We also have regional sales offices in Gdańsk, Poznań and Toruń.

For the Shared Services business line at DEKRA Certification Sp. z o.o. we are looking for a candidate on the position:

Junior Legal Specialist

We are seeking an enthusiastic individual to join our In-House Legal team and work as a Junior Legal Specialist in a stable organization that values sustainable development.

You will have a great opportunity to expand your knowledge in various areas of legal aspects.

 

Your Role:

 1. Supporting the Legal Team in their daily activities, in particular regarding
  • Personal Data Protection and Privacy,
  • Cyberlaw,
  • New Technologies Law,
  • Corporate Law,
  • Civil Law,
  • Employment Law,
  • Contract Law,
  • knowledge of construction law would be also an asset.
 2. Participation in the creation of documents, procedures, contracts, policies.
 3. Close cooperation with other departments in the company (HR and Administration, Finance…).
 4. Staying up-to-date with applicable laws, regulations and industry guidance.
 5. Legal research.

You are The One, if you have:

 • fluency in English, both oral and written, is a must,
 • a master's degree in law  (preferred second or third year legal advisor trainee),
 • excellent organizational and communication skills,
 • experience gained in a law firm / company would be an advantage,
 • ability to prioritize and accomplish goals,
 • attention to detail,
 • proficiency in Microsoft Office (Excel, Power Point and Word).

Join us and we will provide you with a nice and friendly atmosphere, no dress code, great Place to Work, skilled and helpful people, healthy work - life balance and delicious coffee!

See what we can offer you:

 • stable employment,
 • contract of employment,
 • flexible working hours,
 • private medical package,
 • professional development through trainings,
 • open organizational culture,
 • friendly work environment.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem również w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie do CV poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez DEKRA Polska sp. z o.o. oraz DEKRA Certification sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy Państwu  pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych są DEKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 12A oraz DEKRA Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-202, ul. Legnicka 48 H (dalej: Współadministratorzy danych).
 2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących Państwu.
  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]    
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych umieszczonych w dostarczonym liście motywacyjnym, CV, takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje  o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest  dobrowolne jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b   RODO  oraz   22 (1) § 1  Kodeksu pracy.
 4. Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek)  jest dobrowolne a ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją, z uwagi na uzasadniony interes Współadministratorów danych. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie podmiot świadczący na rzecz Współadministratorów danych usługi związane z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Współadministratorzy mają zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
 6. Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji, a także z uwagi na uzasadniony interes Współadministratorów danych, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
  W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Państwa ewentualna zgoda dotycząca udziału w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 8. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: [email protected] .
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza EOG. .
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 12. Państwa dane nie będą profilowane.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż Współadministratorzy danych  zastrzegają sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

 

For the Shared Services business line at DEKRA Certification Sp. z o.o. we are looking for a candidate on the position:

Ogłoszenie archiwalne