Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Junior .NET Developer

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Junior .NET DeveloperNumer ref.: PKA/032/0321

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo


W Naszym Zespole rozwijamy oraz utrzymujemy systemy wspierające procesy kredytowe dla klientów korporacyjnych. Tworzymy systemy na nowoczesnym stosie technologicznym - C#, .NET Core, Angular, Docker.

Jesteśmy odpowiedzialni za pełen proces wytwórczy – od fazy koncepcyjnej i projektowej, przez development, deployment, aż po wsparcie eksploatacji na środowisku produkcyjnym.

Pracujemy w metodykach zwinnych Scrum i Kanban przy ścisłej współpracy z właścicielem biznesowym systemów. 

Cały czas doskonalimy podejście do procesu wytwórczego.

Zadania, które przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • Implementacja funkcjonalności w systemach IT w technologiach: C#, .NET, .NET Core, Angular, javascript, SQL, Ansible, F#.
 • Projektowanie architektury implementowanych rozwiązań oraz jej dokumentowanie.
 • Realizacja zadań z obszaru CI/CD – przygotowanie skryptów automatyzujących kompilację oraz instalację wytwarzanego wcześniej oprogramowania.
 • Wsparcie produkcji w obszarze wytwarzanego oprogramowania.

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ostatnie lata studiów
 • Mile widziane doświadczenie na komercyjnych projektach z użyciem .NET, .NET Core, JavaScript, Angular,
 • Dobrą znajomość Visual Studio 2017 oraz znajomość programowania w języku C# .NET / .NET Core,
 • Dobrą znajomość MSSQL 2012 i wyższych oraz dobra znajomość składni SQL,
 • Podstawową znajomość OS Linux + skrypty bash
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną systemów IT – czytanie oraz pisanie. 

Mile widziane:

 • znajomość metodyk Agile (np. SCRUM)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne