Oferta pracy

Jednocześnie informujemy, iż:
 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
 4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
 5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.
TMF Group

Junior Payroll Specialist (Italian Market)

TMF GroupO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

TMF Group

Uniwersytecka 20

Katowice

TMF Group is a leading global provider of high-value business services to clients operating and investing globally. Our purpose is to help our clients operate internationally and ‘belong’ wherever they are in the world. We do this by making sure they are properly set up to do business in any country and compliant with local and international regulations. Operating in over 80 countries we provide our 15,000 clients with on-the-ground compliance and administration services so they can venture further.
 
TMF Group has been operating in Poland for more than 20 years. Our two offices in Warsaw and Katowice employ nearly 600 business professionals who help and support clients' business and projects.
 
Currently we are expanding our RDC Payroll team in Poland and we are looking after payroll professionals who will be supporting our Italian Payroll services delivery from our office in Katowice.  The Junior Payroll Specialist will be required to support the Italian Payroll Dpt. from the hub located in Katowice. She/he will assist with the processing of payroll-related works. The Junior Payroll Specialist will be expected to make significant business support and liaise with the team and the manager.
JUNIOR PAYROLL SPECIALIST (ITALIAN MARKET)
Location: Katowice

Key responsibilities

 • Perform record keeping and extraction of standard reports for clients with basic payroll complexity in a timely manner;
 • Operate the TMF Horizon platform;
 • Act as contact for Clients’ HRIS to gather payroll input;
 • Data input of time cards in to the payroll software;
 • Keep the mandatory communication to Health/Pension insurance funds, or to Employment Office for new hires/terminations/contractual changes;
 • Execute payments through different channels;
 • Upload of monthly reports to Social Insurance portal;
 • Other HR Admin. tasks on demand.

Key requirements:

 • Advanced knowledge of Italian (B2 – C1)
 • Working Knowledge of English (B1 – B2)
 • Expertise in all MS Office packages (Word, PowerPoint, Excel, and Outlook)
 • Up to 2 years’ experience in similar Organizations
 • Internship in a HR&P dpt - nice to have
 • Accountable and organized
 • Excellent communication skills
 • Goals focus (both individual and team goals)
 • Concern for quality
 • Problem solving attitude
 • Creating team success – as a member
 • Acts with integrity   
 • Upholds the VALUES of the organisation in all they do

Working at TMF Group offers:

 • Regular employment contract;
 • Private healthcare;
 • Free Business English lessons;
 • Co-financing of the sport card;
 • Attractive office location in the center of Katowice;
 • Great possibilities of further development within international structures.
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.
TMF Group is a leading global provider of high-value business services to clients operating and investing globally. Our purpose is to help our clients operate internationally and ‘belong’ wherever they are in the world. We do this by making sure they are properly set up to do business in any country and compliant with local and international regulations. Operating in over 80 countries we provide our 15,000 clients with on-the-ground compliance and administration services so they can venture further.
 
TMF Group has been operating in Poland for more than 20 years. Our two offices in Warsaw and Katowice employ nearly 600 business professionals who help and support clients' business and projects.
 
Currently we are expanding our RDC Payroll team in Poland and we are looking after payroll professionals who will be supporting our Italian Payroll services delivery from our office in Katowice.  The Junior Payroll Specialist will be required to support the Italian Payroll Dpt. from the hub located in Katowice. She/he will assist with the processing of payroll-related works. The Junior Payroll Specialist will be expected to make significant business support and liaise with the team and the manager.
JUNIOR PAYROLL SPECIALIST (ITALIAN MARKET)

Key responsibilities

 • Perform record keeping and extraction of standard reports for clients with basic payroll complexity in a timely manner;
 • Operate the TMF Horizon platform;
 • Act as contact for Clients’ HRIS to gather payroll input;
 • Data input of time cards in to the payroll software;
 • Keep the mandatory communication to Health/Pension insurance funds, or to Employment Office for new hires/terminations/contractual changes;
 • Execute payments through different channels;
 • Upload of monthly reports to Social Insurance portal;
 • Other HR Admin. tasks on demand.

Key requirements:

 • Advanced knowledge of Italian (B2 – C1)
 • Working Knowledge of English (B1 – B2)
 • Expertise in all MS Office packages (Word, PowerPoint, Excel, and Outlook)
 • Up to 2 years’ experience in similar Organizations
 • Internship in a HR&P dpt - nice to have
 • Accountable and organized
 • Excellent communication skills
 • Goals focus (both individual and team goals)
 • Concern for quality
 • Problem solving attitude
 • Creating team success – as a member
 • Acts with integrity   
 • Upholds the VALUES of the organisation in all they do

Working at TMF Group offers:

 • Regular employment contract;
 • Private healthcare;
 • Free Business English lessons;
 • Co-financing of the sport card;
 • Attractive office location in the center of Katowice;
 • Great possibilities of further development within international structures.
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Ogłoszenie archiwalne