EXATEL

Junior Product Manager (Telco, ICT)

EXATELO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 6 dni
  do: 13 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

EXATEL to polski lider usług bezpieczeństwa ICT. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Budujemy własne, unikalne produkty i narzędzia. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

Aktualnie do Zespołu Rozwoju Produktów poszukujemy  kreatywnej oraz proaktywnej osoby, która dołączy do Nas na stanowisko:

 
Junior Product Manager (Telco, ICT)
Miejsce pracy: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie Produkt Managerów w bieżących zadaniach
 • zarządzanie i rozwój portfela produktów z wybranego zakresu (telco, ICT, IT)
 • przygotowywanie i realizację działań promocyjno-sprzedażowych
 • analizę sprzedaży i rentowności produktów
 • współuczestnictwo w tworzeniu strategii produktowej
 • monitorowanie i analiza rynku pod kątem identyfikacji potrzeb klientów, działań konkurencji, trendów rynkowych oraz rekomendowanie rozwiązań
 • współpracę z partnerami technologicznymi (producenci, dystrybutorzy, integratorzy)
 • przygotowywanie dokumentów i procesów niezbędnych do wdrożenia, sprzedaży i dalszego rozwoju produktów
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji związanych z produktami, technologiami i analizami rynkowymi

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obszarze zarządzania produktami - warunek konieczny
 • znajomość rynku i specyfiki branży ICT,IT
 • znajomość cyklu życia produktu
 • zdolności analityczne
 • wykształcenie wyższe (mile widziane z obszaru IT, telekomunikacja)
 • podstawowa znajomość zagadnień IP
 • mile widziane znajomość rozwiązań głosowych (TDM, VOIP)
 • umiejętności komunikacyjne, kreatywność i zdolności organizacyjne
 • umiejętność prezentacji i prowadzenia szkoleń

Oferujemy:

 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów przy użyciu najnowszych technologii
 • możliwość rozwoju ukierunkowanego na produkty z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy)
 • benefity socjalne i oferty pracownicze
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

EXATEL to polski lider usług bezpieczeństwa ICT. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Budujemy własne, unikalne produkty i narzędzia. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

Aktualnie do Zespołu Rozwoju Produktów poszukujemy  kreatywnej oraz proaktywnej osoby, która dołączy do Nas na stanowisko:

Junior Product Manager (Telco, ICT)

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie Produkt Managerów w bieżących zadaniach
 • zarządzanie i rozwój portfela produktów z wybranego zakresu (telco, ICT, IT)
 • przygotowywanie i realizację działań promocyjno-sprzedażowych
 • analizę sprzedaży i rentowności produktów
 • współuczestnictwo w tworzeniu strategii produktowej
 • monitorowanie i analiza rynku pod kątem identyfikacji potrzeb klientów, działań konkurencji, trendów rynkowych oraz rekomendowanie rozwiązań
 • współpracę z partnerami technologicznymi (producenci, dystrybutorzy, integratorzy)
 • przygotowywanie dokumentów i procesów niezbędnych do wdrożenia, sprzedaży i dalszego rozwoju produktów
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji związanych z produktami, technologiami i analizami rynkowymi

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie w obszarze zarządzania produktami - warunek konieczny
 • znajomość rynku i specyfiki branży ICT,IT
 • znajomość cyklu życia produktu
 • zdolności analityczne
 • wykształcenie wyższe (mile widziane z obszaru IT, telekomunikacja)
 • podstawowa znajomość zagadnień IP
 • mile widziane znajomość rozwiązań głosowych (TDM, VOIP)
 • umiejętności komunikacyjne, kreatywność i zdolności organizacyjne
 • umiejętność prezentacji i prowadzenia szkoleń

Oferujemy:

 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów przy użyciu najnowszych technologii
 • możliwość rozwoju ukierunkowanego na produkty z obszaru cyberbezpieczeństwa
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy)
 • benefity socjalne i oferty pracownicze
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne