Oferta pracy

Junior Project Manager

APP-Projekt S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi
poszukuje inżyniera budownictwa na stanowisko:
Junior Project ManagerNumer ref.: w promieniu około 100 km od Warszawy, np. Łódź

Zakres zadań:

 • Organizowanie przetargów na Generalnego Wykonawcę Inwestycji w oparciu o dokumentację przetargową Projektanta
 • Koordynowanie dokumentacji i prac związanych ze współpracą z podwykonawcami
 • Przekazanie wykonawcom terenu budowy
 • Ustalanie zakresów robót na okres realizacji w uzgodnieniu z APP i Inwestorem
 • Kontrola harmonogramów wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy
 • Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż
 • Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek
 • Koordynowanie działań nadzoru inwestorskiego
 • Ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania robót
 • Przeprowadzanie odbiorów robót zanikających/ulegających zakryciu i odbiorów częściowych/etapowych
 • Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji
 • Reprezentowanie Inwestora w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z kontraktem na budowę
 • Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy
 • Monitorowanie realizacji kontraktu w stosunku do zdefiniowanych harmonogramów
 • Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy
 • Współpraca z wykonawcą robót w zakresie wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących kontraktu (kontraktów) na budowę; współpraca z wykonawcami pakietowymi i/lub branżowymi i koordynacja ich poczynań na budowie z GW
 • Kontrola zaawansowania robót względem obowiązującego harmonogramu, zarządzanie zmianami do harmonogramu
 • Kontrola kosztów budowy i zarządzanie procesem zmian
 • Współpraca z Inspektorami nadzoru

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne o profilu budowlanym
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami budowlanymi (minimum 2 lata)
 • Doświadczenie w ofertowaniu i negocjacjach
 • Znajomość zasad przebiegu i organizacji procesu inwestycyjnego oraz zasad zarządzania projektami
 • Znajomość nowoczesnych systemów i technologii budowlanych 
 • Umiejętność pracy z ludźmi na różnych szczeblach w organizacji i z różnych obszarów
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Praca w stabilnej, stale rozwijającej się firmie, która jest w czołówce firm inżynierskich w kraju
 • Praca na budowach uznanych inwestorów i deweloperów
 • Dofinansowanie do karty MultiSport
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy